Verzekeringen

Als ondernemer dient u zelf uw verzekeringen af te sluiten en bent u niet (zoals bijvoorbeeld een werknemer) automatisch verzekerd. Het is daarom van belang om als zelfstandig ondernemer goed geïnformeerd te zijn over de verschillende soorten verzekeringen en de polisvoorwaarden. Wanneer u een verzekering heeft afgesloten en u lijdt vervolgens schade, verwacht u dat uw verzekeraar tot uitkering overgaat.

Geschil met uw verzekeraar?

Het kan echter voorkomen dat uw verzekeraar weigert uit te keren of minder uitkeert dan u van te voren had gehoopt of verwacht. De verzekeraar is niet in alle gevallen verplicht om tot uitkering over te gaan. In de polisvoorwaarden staat omschreven in welke gevallen uw verzekeraar verplicht is uit te keren. Het kan ook zijn dat uw verzekeraar van mening is dat u de mededelingsplicht van de verzekerde heeft geschonden en dat de verzekeraar daarom niet tot uitkering overgaat. Tevens kan de verzekeraar de schadeclaim afwijzen omdat u vermoedelijk heeft gefraudeerd. In dat geval kan de verzekeraar voor een opname in het CIS-register kiezen en uw verzekering per direct beëindigen.

Wanneer u een geschil met uw verzekeraar heeft, kunt u ervoor kiezen een advocaat in te schakelen die u in de betreffende verzekeringskwestie bijstaat. Verzekeringsadvocaten kunnen u informeren over wie u aansprakelijk kunt houden voor de door de onderneming geleden schade, welke schade u op een ander(e onderneming) kunt verhalen en welke procedures er gevolgd dienen te worden.

Meer weten over het verzekeringsrecht voor ondernemers? Hieronder treft u voorbeelden van soorten verzekeringen aan waarmee wij u kunnen helpen: