To offend, shock or disturb; Wat zijn de grenzen van het recht op vrijheid van meningsuiting

Mediarecht

Wat mag je wel en niet zeggen (op sociale media) over een onderneming of persoon? Vaak voelen mensen zich onrechtmatig bejegend door iemand, maar onder welke omstandigheden is een uitlating of publicatie eigenlijk onrechtmatig?

De rechter maakt in dit soort kwesties in principe een belangenafweging tussen het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op (bescherming van) eer en goede naam.

Wat zijn de criteria bij de belangenafweging van deze twee grondrechten?

Het recht op vrijheid van meningsuiting mag beperkt worden indien:

  1. daarvoor een grondslag in de wet is;
  2. de uitlating/publicatie niet noodzakelijk is in een democratische samenleving, en
  3. de uitlating/publicatie geen legitiem doel dient.

Ook een uitlating die als doel heeft ‘to offend, shock or disturb’ is in beginsel toegestaan. De gedachte is dat ook dit soort uitlatingen zouden kunnen bijdragen aan het publieke debat. Van belang is dat naarmate een uitlating met feiten onderbouwd wordt, de uitlating eerder toegestaan is. Maar, naarmate een uitlating op vermeende ‘feiten’ steunt, door de verteller onderzocht moet zijn dat deze ‘feiten’ ook kloppen. Hierbij hoeft het niet te gaan om feiten die ook daadwerkelijk zijn vast komen te staan in een rechtszaak, maar of de informatie voldoende betrouwbaar is.

Wat betekent een grondslag nodig hebben in de wet?

In de wet zijn (rechts)regels opgenomen. Deze regels kunnen het recht op vrijheid van meningsuiting beperken. Denk aan de regel ten aanzien van de onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW) of de strafrechtelijke regels over smaad(schrift) en laster.

Wat betekent een legitiem doel dienen?

Een legitiem doel voor het beperken van de vrijheid van meningsuiting kan bijvoorbeeld zijn het beschermen van iemands eer en goede naam, en bescherming van iemand persoonlijke levenssfeer (ook wel privacy genoemd).

Wat betekent het noodzakelijk zijn in een democratische samenleving?

Zoals hiervoor kort aangeduid zal een geoorloofde (grievende) uitlating/publicatie in beginsel het publieke depat moeten (kunnen) dienen. Om te bepalen of het geoorloofd laten zijn van een uitlating/publicatie noodzakelijk is zal een belangenafweging gemaakt moeten worden. In principe moet iemand zijn mening kunnen geven. De beperking van het recht op vrijheid van meningsuiting moet dan ook proportioneel zijn. Ongefundeerde en beledigende uitlatingen zijn in principe niet toegestaan. Deze uitlatingen zijn namelijk onnodig grievend.

Eventuele afwegingen:

  • Betreft de uitlating feiten en duidelijke waardeoordelen?
  • Is de kop van de tekst ongenuanceerd, maar de inhoud van de tekst wél genuanceerd waardoor de kop wordt rechtgezet?
  • Leek het feitenmateriaal dat op het moment van de uitlating/publicatie beschikbaar was juist?

Advocaat mediarecht in Den Haag nodig?

Zwan Advocaten is gespecialiseerd op het gebied van (schade door en) de rechtmatigheid van uitlatingen op sociale media. Onze advocate mediarecht is specialiste en behaalt voor u het maximale resultaat. Vele uitermate tevreden klanten gingen u voor! U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@zwanadvocaten.nl Ook kunt u uw gegevens achterlaten en dan nemen wij contact met u op!

Voor wie?

Zwan Advocaten staat particulieren en ondernemers, waaronder makelaars, beleggers, en woningbouwverenigingen bij.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl