Surseance van betaling

Surseance van betaling is een algemeen uitstel van betaling in het belang van de schuldenaar en van zijn schuldeisers. Als uw onderneming (tijdelijk) niet aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen maar u wilt niet failliet gaan, dan is het aanvragen van surseance van betaling misschien een optie. De rechter geeft uw onderneming een algemeen uitstel van betaling en u heeft de tijd.

Gevolgen surseance

 De surseance kan leiden tot:

  • algehele voldoening van de schuldeisers;
  • gedeeltelijke voldoening bij geleidelijke vereffening;
  • een onderhands akkoord;
  • homologatie van een gerechtelijk akkoord;
  • faillietverklaring, wanneer het beoogde doel niet kan worden bereikt..

De twee fases van surseance

De surseance kenmerkt zich door twee fases. Tussen de voorlopige verlening en de definitieve verlening van surseance aan een bedrijf zit in de meeste gevallen een periode van twee tot drie maanden. Nadat de schuldenaar, de schuldeiser en de bewindvoerder gehoord zijn door de rechtbank mogen schuldeisers stemmen over het wel of niet definitief verlenen van surseance van betaling aan uw onderneming. Het staat de rechtbank vrij om definitief surseance van betaling te verlenen of te weigeren

Wat kan Van der Zwan Advocaten voor u betekenen?

Bij surseance kan Van der Zwan Advocaten u helpen met verscheidene werkzaamheden:

  • adviseren en u bijstaan bij de aanvraag en de verdere procedure van surseance van betaling;
  • onderzoek verrichten of surseance de juiste oplossing is, dan wel onder de omstandigheden van het geval alternatieven naar voren brengen als een crediteurenakkoord, faillissementsaanvraag, liquidatie dan wel een turbo-liquidatie.

Juridische hulp nodig?

Verkeert uw onderneming in betalingsmoeilijkheden en vraagt u zich af hoe nu verder te handelen? Neem dan – uiteraard geheel vrijblijvend – contact op voor een juridisch intakegesprek. U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@vanderzwanadvocaten.nl

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl