Sterfhuisconstructies

Stelt u zich voor dat u op enig moment een conflict met een leverancier heeft gekregen over de uitvoering van een contract. Deze leverancier start een gerechtelijke procedure om betaling van uw vennootschap te ontvangen aangaande de door hem geleverde goederen. Gedurende deze gerechtelijke procedure heeft u de activiteiten van uw vennootschap overgeplaatst naar een door u opgerichte nieuwe vennootschap. Vanwege het financieel zware weer waarin de ‘oude’ vennootschap zich bevindt is de ‘oude’ vennootschap op enig moment failliet verklaard. De leverancier stelt u vervolgens als bestuurder aansprakelijk met het standpunt dat uw handelswijze als bestuurder van de ‘oude’ vennootschap ertoe heeft geleidt dat de leverancier zijn vordering niet kan verhalen op de ‘oude’ vennootschap.

Bovenstaande is een voorbeeld van een sterfhuisconstructie waarvoor u als bestuurder van uw ‘lege’ onderneming aansprakelijk kunt worden gehouden door een schuldeiser van die onderneming.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Op grond van de wet dient een bestuurder zich behoorlijk te gedragen. Behoorlijk gedrag houdt onder meer in dat de bestuurder ervoor dient te waken dat de schuldeisers van de onderneming niet worden benadeeld. Naast de hierboven aangehaalde overplaatsing van activiteiten van de onderneming kunnen bijvoorbeeld gezonde bedrijfsonderdelen worden verkocht.

Bij het afstoten van gezonde bedrijfsonderdelen kunnen schuldeisers nagaan of het onderdeel niet voor een te lage prijs is verkocht. Het verkopen van gezonde bedrijfsonderdelen voor een te lage prijs kan mogelijk leiden tot bewuste benadeling van schuldeisers. Het is dan ook raadzaam om bijvoorbeeld bij de verkoop van bedrijfsonderdelen vast te (laten) leggen dat het verkochte onderdeel na een periode van enkele jaren opnieuw wordt gewaardeerd en dat het verschil – te veel of te weinig – alsnog wordt verrekend c.q. nabetaald.

Iedere onderneming heeft te kampen met ‘slechte tijden’.  Hierdoor loopt de onderneming het risico dat betalingen aan leveranciers en medewerkers niet kunnen worden voldaan en u als bestuurder het risico loopt dat u daarvoor aansprakelijk wordt gesteld.

Tot een dergelijke situatie, welke uiteindelijk vaak leidt tot surseance en vervolgens tot faillissement, hoeft het echter niet altijd uit te lopen. Een goede herstructurering van uw onderneming – een en ander met behulp van goed juridisch advies – kan ervoor zorgen dat kostbare fouten en slepende aansprakelijkheidsprocedures worden voorkomen.

Wat kan Van der Zwan Advocaten voor u betekenen?

De specialisten van Van der Zwan Advocaten kunnen u adviseren en begeleiden bij het herstructureren van uw bedrijf. De koppeling van specialismen binnen Van der Zwan Advocaten van onder meer het ondernemingsrecht, het arbeidsrecht en het faillissementsrecht, zijn noodzakelijk op grond van de huidige economische ontwikkelingen. Hierdoor is het mogelijk dat Van der Zwan Advocaten u op alle fronten de juiste juridische ondersteuning biedt bij de herstructurering van de onderneming.

Juridische hulp nodig?

Bevindt uw onderneming zich in moeilijk (financieel) vaarwater en voelt u zich genoodzaakt handelingen te verrichten die nadelig kunnen zijn voor de crediteuren van de onderneming? Vraagt u zich daarnaast af in hoeverre uw positie binnen de onderneming daarbij een risico vormt? Neem dan – uiteraard geheel vrijblijvend – contact op voor een juridisch intakegesprek. U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@vanderzwanadvocaten.nl.

Voor wie?

Zwan Advocaten staat particulieren en ondernemers, waaronder makelaars, beleggers, winkelketens en woningbouwverenigingen bij.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl