Ondermijning en strafbeslag: wat is dat?

Je hoort het tegenwoordig steeds vaker: ondermijning. Maar wat is dat precies?

Van ondermijning is sprake bij vermenging van de onderwereld met de bovenwereld. De overheid is dan van mening dat een onderneming wordt gebruikt om illegale zaken te kunnen doen. Op die manier zouden de legale bovenwereld en de illegale onderwereld met elkaar verweven worden en zouden normen vervaagd raken en zou het gevoel van veiligheid in de samenleving afnemen. De overheid treedt steeds meer op tegen bedrijven waar, volgens haar, ongeoorloofde praktijken plaatsvinden. Soms terecht, maar vaak ook onterecht. In bijna alle gevallen zou sprake zijn van witwassen. Met name bedrijven waar veel contact geld omgaat worden goed in de gaten gehouden. Banken hebben daarbij een – min of meer- controlerende rol en meldplicht.

Strafbeslag

Is er voldoende verdenking dan start de Officier van Justitie een strafrechtelijk onderzoek en meestal wordt op grond van artikel 94 van het Wetboek van Strafvordering een waarheidsvindingsbeslag gelegd op goederen en bedrijfsmiddelen. De in beslag genomen goederen worden gebruikt om in een strafrechtelijk onderzoek “achter de waarheid” te komen.

Klaagschrift tegen beslag

Via artikel 552 van het Wetboek van Strafvordering kan overigens een klaagschrift tegen het beslag worden ingediend. Wanneer de rechtbank het beklag in het klaagschrift gegrond verklaart moet het beslag worden opgeheven.

Conservatoir beslag

Daarnaast kan de Officier van Justitie op grond van artikel 94 van het Wetboek van Strafvordering nog een aanvraag doen voor het leggen van conservatoir beslag met het oog op een toekomstige boete of ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. De rechter-commissaris moet daarvoor overigens wel toestemming verlenen en een machtiging verstrekken op grond van artikel 103 van het Wetboek van Strafvordering.

Advocaat Ondernemingsrecht in Den Haag

Heeft u te maken met een strafbeslag of wordt u of uw onderneming verdacht van ondermijning? Neem dan contact op met ons kantoor op het nummer: 070 – 789 00 90 of via info@zwanadvocaten.nl. Tevens is het mogelijk om hieronder uw gegevens achter te laten, dan nemen wij vervolgens z.s.m. contact met u op!

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Voor wie?

Zwan Advocaten staat particulieren en ondernemers, waaronder makelaars, beleggers, en woningbouwverenigingen bij.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl