Milieuwetgeving

Met de milieuwetgeving wordt getracht een goede balans tussen het gebruik en het behoud van de leefomgeving te creëren. Als ondernemer zult u vaak te maken hebben met milieuvoorschriften. Deze milieuvoorschriften gaan onder meer over geluid, afvalstoffen, energie, bodem en lucht. Maar hoe weet u als ondernemer of uw bedrijf zich houdt aan dergelijke milieuvoorschriften en wettelijke milieueisen?

Milieulabels voor bedrijven

Afhankelijk van de bedrijfsactiviteiten die uw bedrijf uitvoert, krijgt uw bedrijf een label. Er zijn drie soorten (milieu)labels: Type A, B en C.

  • Type A: Wanneer uw bedrijf als type A wordt aangeduid, betekent dit dat uw bedrijf het milieu weinig tot niet belast. U hoeft in dat geval geen omgevingsvergunning aan te vragen. Ondernemingen als kantoren, banken en peuterspeelzalen hebben (in beginsel) een type A label.
  • Type B: Wanneer uw bedrijf een type B bedrijf is, betekent dit dat uw bedrijf het milieu belast, hetgeen bij de gemeente gemeld dient te worden voordat u met uw bedrijf start. Ook wijzigingen en uitbreidingen dient u bij de gemeente te melden. Bij dit milieulabel kan gedacht worden aan bedrijven als autoherstelbedrijven, drukkerijen en tandheelkundige laboratoria.
  • Type C: Met type C worden bedrijven aangeduid die het milieu op grote schaal belasten. Wanneer uw bedrijf een type C bedrijf is, bent u verplicht een omgevingsvergunning aan te vragen bij de gemeente of provincie. Bij type C bedrijven dient gedacht te worden aan grote metaalverwerkende bedrijven, motorcrossterreinen etc.

Juridisch advies of juridische bijstand nodig?

Om hoge boetes te voorkomen, is het van belang na te gaan onder welke categorie uw bedrijf valt en of uw bedrijf aan de wettelijke milieueisen voldoet. Aangezien de milieuwetgeving continu aan veranderingen is onderworpen, is het raadzaam advies in te winnen bij een advocaat. Ook wanneer uw bedrijf zich niet heeft gehouden aan de milieuvoorschriften en onlangs een boete heeft gekregen of wanneer een omgevingsvergunning is afgewezen, adviseren wij een van onze experts in te schakelen. Neem – uiteraard geheel vrijblijvend – contact op met Van der Zwan Advocaten om de (juridische) mogelijkheden te bespreken. Van der Zwan Advocaten is bereikbaar op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@vanderzwanadvocaten.nl.

 

Voor wie?

De advocaten van Zwan Advocaten staan zowel particulieren als (internationale) bedrijven bij en zijn werkzaam in heel Nederland.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl