• 4/10/17
 • Niet gecategoriseerd

Gemeentelijke heffingen

Als ondernemer heeft u vermoedelijk te maken met gemeentelijke belastingen en/of gemeentelijke heffingen. Als ondernemer komt u voor gemeentelijke heffingen in aanmerking wanneer u zelf inkomsten genereert (of wanneer deze inkomsten een aanvulling op uw loon of uitkering zijn). U hoeft hiervoor niet bij de Kamer van Koophandel te staan ingeschreven. Wanneer u wél bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven, maar geen inkomsten genereert, zult u ook gemeentelijke heffingen moeten voldoen.

Soorten gemeentelijke belastingen/heffingen

Welke belastingen u als ondernemer betaalt zal onder meer afhankelijk zijn van uw onderneming en kan per gemeente verschillen. De meest voorkomende gemeentelijke heffingen voor een ondernemer zijn:

 • Reinigingsrecht:
  Als ondernemer moet u de gemeente betalen voor het ophalen en verwerken van bedrijfsafval. In sommige gemeenten/stadsdelen dient u voor bedrijfsafval een contract met een particuliere inzamelaar af te sluiten. In een dergelijk geval kunt u ontheffing van het reinigingsrecht aanvragen.
 • Onroerendezaakbelasting (OZB):
  Eigenaren van woningen en bedrijfspanden én gebruikers van bedrijfspanden dienen onroerendezaakbelasting af te dragen. Wanneer u eigenaar én de gebruiker van het bedrijfspand bent, moet u derhalve twee keer OZB betalen.
 • Rioolheffing:
  Elke eigenaar van een bedrijfspand moet voor de aansluiting op het riool betalen. Wanneer u eigenaar bent van het (bedrijfs)pand betaalt u een vast eigenarentarief.
 • Waterschapsbelasting:
  Elke ondernemer dient waterschapsbelasting te betalen. Het belastinggeld wordt door het Waterschap gebruikt voor de bescherming van het land tegen water en voor het zuiveren van het water.
 • Toeristenbelasting:
  Als u als ondernemer mensen aanbiedt om in een bepaalde gemeente te overnachten, dient u toeristenbelasting te betalen.

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen?

Als ondernemer is het mogelijk de belastingen voor uw woning kwijt te schelden. U kunt enkel kwijtschelding aanvragen wanneer u een BBZ-uitkering (besluit bijstandverlening zelfstandigen) ontvangt of wanneer uw inkomen rond bijstandsniveau ligt. Tevens dient u voor het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen een natuurlijk persoon (dat wil zeggen geen B.V of andere rechtsvorm) te zijn. U kunt kwijtschelding krijgen voor verschillende gemeentelijke heffingen, zoals afvalstoffenheffing en onroerendezaakbelasting.

Geschil met de overheid?

Het komt geregeld voor dat een ondernemer het niet eens is met de gemeentelijke belastingen die hij moet betalen. Tevens ontstaan tussen een ondernemer en de overheid geregeld geschillen inzake de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Ervaart u ook een geschil met de overheid en overweegt u een advocaat in de arm te nemen? Neem dan – uiteraard geheel vrijblijvend – contact op voor een juridisch intakegesprek. U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@vanderzwanadvocaten.nl.

Voor wie?

De advocaten van Zwan Advocaten staan zowel particulieren als (internationale) bedrijven bij en zijn werkzaam in heel Nederland.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl