Geconfronteerd met een turboliquidatie van een B.V.: wat nu?

U heeft een overeenkomst met een bedrijf, een B.V., en plots bestaat deze niet meer. Wat als u nog een vordering hebt op deze B.V.? Kan u dan ergens terecht? Wat zijn uw rechten?

Wat is een turboliquidatie

Wanneer een rechtspersoon geen baten meer heeft en ook niet verwacht, dan kan deze rechtspersoon worden ontbonden door uitschrijving uit het handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Dit is een makkelijke en snelle manier om de rechtspersoon te ontbinden. Dit zorgt er mede voor dat er niet allemaal lege rechtspersonen blijven bestaan.

Dus wanneer een rechtspersoon zonder baten en zonder schuldeisers middels een turboliquidatie wordt ontbonden is er niets aan de hand. Echter in de praktijk komt het voor dat een rechtspersoon die geen baten meer heeft maar wèl schuldeisers ook via een turboliquidatie wordt ontbonden. Dit leidt ertoe dat u als schuldeiser uw vordering niet meer kan verhalen op de B.V.  met wie u een overeenkomst had. U lijdt hierdoor schade, wat nu?

 Externe bestuurdersaansprakelijkheid

Een rechtspersoon heeft altijd een bestuurder. Deze bestuurder staat vermeld in de registers van de Kamer van Koophandel. Om uw schade te verhalen op de bestuurder van de rechtspersoon nadat deze is ontbonden dient er sprake te zijn van externe bestuurdersaansprakelijkheid. Om dit vast te kunnen stellen moet de bestuurder een persoonlijk ernstig verwijt kunnen worden gemaakt. Volgens de Hoge Raad houdt dit in dat een redelijk handelend bestuurder in dezelfde omstandigheden anders zou hebben gehandeld. Of hiervan sprake is bij een turboliquidatie is dus sterk afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het geval.

Onrechtmatige daad of vereenzelviging

Als een B.V. door middel van een turboliquidatie wordt ontbonden en er vervolgens door dezelfde bestuurder een nieuwe rechtspersoon wordt opgericht die dezelfde activiteiten gaat uitvoeren, kan deze nieuwe rechtspersoon aansprakelijk gesteld worden voor uw schade. Dit kan op grond van vereenzelviging of een eigen onrechtmatige daad van de nieuwe rechtspersoon. Dit betreffen echter wel uitzonderingen waarvoor zeer strikte voorwaarden gelden aangezien een rechtspersoon in beginsel aansprakelijk is voor zijn eigen schulden.

Daarnaast bestaat natuurlijk ook altijd de mogelijkheid om de feitelijk bestuurder persoonlijk aansprakelijk te stellen, al dan niet op basis van bestuurdersaansprakelijkheid.

Advies nodig?

Heeft u te maken met een ontbonden wederpartij middels turboliquidatie en lijdt u hierdoor schade? Wij informeren u graag verder over bovenstaande informatie. Neem – uiteraard geheel vrijblijvend – contact met ons op om de (juridische) mogelijkheden te bespreken. U kunt ons telefonisch bereiken op 070 – 789 00 90 of info@zwanadvocaten.nl.

 

Ook interessant!

Van der Zwan is specialist in sport en sportrecht en met name voetbal. Richard van der Zwan is de voetbaladvocaat, zie www.voetbaladvocaat.nl

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl