Faillissementsfraude

Wat is faillissementsfraude?

Faillissementsfraude is een vorm van fraude die tijdens het proces van faillissement wordt gepleegd. Bij faillissementsfraude gaat het met name om het opzettelijk (verwijtbaar) benadelen van bijvoorbeeld schuldeisers. Er zijn verschillende vormen van faillissementsfraude zoals:

  • het opzettelijk bankroet laten gaan van een bedrijf;
  • het opzettelijk voor schuldeisers verzwijgen van bepaalde bezittingen;
  • bepaalde bezittingen tegen een (te) laag tarief aan vrienden en familie doorverkopen (waardoor schuldeisers geen beslag kunnen leggen op dergelijke bezittingen).

Een zeer ernstige vorm van faillissementsfraude is faillissementsfraude met voorbedachte rade. Hiervan is onder meer sprake wanneer een ondernemer bewust een overeenkomst aangaat, waarvan hij weet dat hij deze niet kan nakomen (betalen) en hij de onderneming vervolgens failliet laat verklaren.

Strafrechtelijke vervolging faillissementsfraude

Faillissementsfraude is een strafbaar feit. Wanneer blijkt dat een vennootschap heeft gefraudeerd, kan niet alleen de rechtspersoon zelf strafrechtelijk worden vervolgd, maar kunnen ook de bestuurders van de rechtspersoon strafrechtelijk aansprakelijk worden gehouden. Het komt ook met enige regelmaat voor dat de rechtspersoon en de bestuurders van de rechtspersoon allebei strafrechtelijk worden vervolgd. De bestuurder die faillissementsfraude heeft gepleegd kan, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, een gevangenisstraf, een taakstraf en/of een geldboete opgelegd krijgen.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Een bestuurder kan niet alleen strafrechtelijk worden vervolgd, maar de bestuurder van een vennootschap kan ook persoonlijk (hoofdelijk) aansprakelijk worden gehouden voor de geleden schade wanneer er sprake is van een tekort in de failliete boedel. Om na faillissement bestuurlijk aansprakelijk gehouden te worden, moet worden bewezen dat de bestuurder zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de bestuurder de administratie van de vennootschap heeft verwaarloosd.

Wordt u verdacht van faillissementsfraude?

Bent u ondernemer, wordt u verdacht van faillissementsfraude en hangt u een strafrechtelijke vervolging boven het hoofd of wordt u bestuurlijk aansprakelijk gehouden? Neem dan – uiteraard geheel vrijblijvend – contact op voor een juridisch intakegesprek. U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@vanderzwanadvocaten.nl

Voor wie?

De advocaten van Zwan Advocaten staan zowel particulieren als (internationale) bedrijven bij en zijn werkzaam in heel Nederland.

Contact

Zwan Advocaten
Frederik Hendriklaan 59A

Postbus 17462

2502 CL Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl