Faillissementsaanvraag door schuldeiser. Hoe zit dat?

Faillissementsrecht

Zowel het eigen faillissement als het faillissement van een ander kan (door een schuldeiser) verzocht worden aan de rechtbank. Vaak wordt een faillissementsdreiging door een schuldeiser gebruikt als incassomiddel. In dit artikel zal het verzoek van een schuldeiser van het faillissement van een schuldenaar worden behandeld.

Bent u zelf of is uw onderneming failliet verklaard? Wat u dan kunt doen leest u in het blogartikel: Failliet verklaard. En nu?

Wat zijn de voorwaarden voor het verzoeken van het faillissement van een ander?

Hij die in een toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen kan door de rechter in staat van faillissement worden verklaard. Een voorwaarde voor (een geslaagd) verzoek is dus dat de schuldenaar niet meer aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.

Daarnaast zal er voor een geslaagd verzoek sprake moeten zijn van pluraliteit van schuldeisers. Dit betekent dat de schuldenaar meer dan één schuldeiser onbetaald laat. Om de pluraliteit van schuldeisers aan de rechter aan te tonen zal de schuldeiser die de aanvraag doet, naast zijn eigen vordering, ook over een zogenaamde ‘steunvordering’ moeten beschikken.

Een steunvordering is een vordering van een andere schuldeisers die in het verzoek wordt genoemd. Deze vordering hoeft, anders dan de vordering van de schuldeiser die het verzoek doet, niet opeisbaar te zijn. Een vordering is pas opeisbaar op het moment dat de schuldeiser het recht heeft verkregen de vordering op te eisen.

Pas tijdens de faillissementszitting dient de steunvordering summierlijk te worden aangetoond.

Hoe wordt een verzoek tot faillietverklaring gedaan?

Een advocaat dient, namens de schuldeiser die het verzoek wil doen, het verzoekschrift in bij de bevoegde rechtbank. Het verzoek houdt in dat de rechter wordt gevraagd het faillissement uit te spreken van de schuldenaar. De schuldeiser die het verzoek doet heet de verzoeker. Met het indienen van het verzoek start de procedure.

Hoe verloopt de procedure tot aan de uitspraak?

Binnen enkele weken ontvangen de schuldenaar en de (advocaat van) de schuldeiser die het verzoek heeft gedaan, een oproep van de rechtbank om op zitting te verschijnen.

De schuldenaar kan in verweer gaan tegen het verzoek tot faillietverklaring. Dit kan hij doen door een verweerschrift in te dienen en/of door tijdens de zitting mondeling verweer te voeren. De schuldenaar is niet verplicht op de zitting te verschijnen en/of verweer te voeren.

De (advocaat) van de schuldeiser die het verzoek heeft gedaan, dient in principe wél op de zitting te verschijnen.

De rechter doet meestal direct na afloop van de zitting uitspraak. Wordt het verzoek toegewezen dan wordt de schuldenaar in staat van faillissement verklaard.

Wil u het faillissement van een schuldenaar aanvragen? Het verzoekschrift moet, naast de hierboven genoemde voorwaarde van pluraliteit, aan bepaalde voorwaarden voldoen. Tevens bent u voor het starten van deze procedure verplicht een advocaat in te schakelen.

Advocaat faillissementsrecht in Den Haag nodig?

Zwan advocaten is gespecialiseerd op het gebied van faillissements(proces)recht. Onze advocaten faillissementsrecht zijn specialist en behalen voor u het maximale resultaat. Vele uitermate tevreden klanten gingen u voor! U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@zwanadvocaten.nl Ook kunt u uw gegevens achterlaten en dan nemen wij contact met u op!