Failliet verklaard. En nu?

Faillissementsrecht

Plots bent u of is uw onderneming in staat van faillissement verklaard. Dat kan al indien u “in een toestand verkeert waarin u bent opgehouden te betalen” én u twee of meer schulden bij verschillende schuldeisers hebt. Hoe een faillissementsaanvraag wordt gedaan leest u in het artikel: Faillissementsaanvraag? Hoe zat het ook alweer?

Nadat een faillissementsaanvraag is gedaan (door één of meerdere schuldeisers), zal de rechtbank u oproepen om op de faillissementszitting te verschijnen.

Nadat de faillissementszitting is geweest en u in staat van faillissement bent verklaard kunt u drie dingen doen: (i) u berust in de uitspraak, (ii) u gaat in verzet tegen de uitspraak, of (iii) u gaat in beroep tegen de uitspraak.

Wanneer kunt u in verzet tegen de uitspraak tot faillietverklaring?

Wanneer u niet op de faillissementszitting bent verschenen, maar u bent wél failliet verklaard, dan kunt u binnen 14 dagen in verzet gaan. Hou er rekening mee dat dit een korte termijn is en dat geen uitstel verkregen kan worden!

Zodra het faillissement is uitgesproken wordt er een curator aangesteld. De curator blijft in principe in functie totdat het faillissement is vernietigd. Bij verzet zullen de werkzaamheden van de curator betaald moeten worden. Hiervoor dienen dus nog genoeg financiële middelen te zijn.

Het is daarom van belang om de curator zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van het voorgenomen verzet. De curator zal zijn werkzaamheden dan vaak terughoudend uitoefenen en daardoor zullen deze kosten zo beperkt mogelijk blijven. Indien u in verzet wilt gaan, zullen wij de curator dus zo snel mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

Het verzet zal worden geaccepteerd op het moment dat de vordering van de schuldeiser (die de faillissementsaanvraag heeft gedaan) niet meer bestaat. Dit kan door de vordering van de schuldeiser  te voldoen dan wel een betalingsregeling te treffen met de schuldeiser. U kunt zelf deze onderhandelingen doen, wij kunnen dit ook namens u doen om een zo gunstig mogelijke regeling te treffen.

Eventueel kan dan nog een zitting plaatsvinden waarin de rechter het verzet beoordeeld. De rechter kan ook zonder zitting van oordeel zijn dat u niet (meer) “bent opgehouden te betalen”. De rechter zal de faillissementsuitspraak dan zonder (nieuwe) zitting vernietigen.

Bent u wel op de zitting verschenen waarin de aanvraag tot faillietverklaring werd behandeld, dan is verzet niet meer mogelijk. U kunt dan nog wel in beroep tegen de faillietverklaring.

Wanneer kunt u in hoger beroep tegen de uitspraak tot faillietverklaring?

Bent u failliet verklaard, dan kunt u tegen de uitspraak tot faillietverklaring in beroep gaan. Beroep instellen kan slechts binnen 8 dagen. Uw zaak wordt dan opnieuw behandeld. Ondanks dat de termijn om in beroep te gaan korter is dan de termijn voor de behandeling van het verzet, zal de behandeling van het beroep doorgaans langer duren dan dat van het verzet.

Ook hangende het beroep is het van belang om nauw samen te werken met de curator en zo de gevolgen van het faillissement zo veel mogelijk te beperken. In overleg met de curator kan bijvoorbeeld de onderneming worden voortgezet.

Daarnaast kan er tot aan de zittingsdatum waarin het beroep wordt behandeld, (betalings)regelingen worden getroffen met schuldeisers. Voor het slagen van het beroep dienen, anders dan bij verzet, wel alle schuldeisers te zijn voldaan, of in ieder geval met alle schuldeisers een betalingsregeling te zijn getroffen. Tevens zullen ook in beroep de werkzaamheden van de curator betaald moeten worden of daarvoor zekerheid gesteld moeten zijn.

Indien aan bovenstaande voorwaarden is voldaan kan in beginsel het beroep slagen en dan zal de faillissementsuitspraak worden vernietigd.

Bij een geslaagd verzet of beroep draait de rechtbank/hof het faillissement terug en is het alsof er nooit een faillissement is geweest.

Een advocaat kan het verzetschrift of het beroepschrift voor u opstellen, contact hebben met de curator en eventueel onderhandelingen voeren met de schuldeisers.

Advocaat faillissementsrecht in Den Haag nodig?

Zwan advocaten is gespecialiseerd op het gebied van faillissements(proces)recht. Onze advocaten faillissementsrecht zijn specialist en behalen voor u het maximale resultaat. Vele uitermate tevreden klanten gingen u voor! U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@zwanadvocaten.nl Ook kunt u uw gegevens achterlaten en dan nemen wij contact met u op!

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl