Economische delicten

Deelname aan het bedrijfsleven kan leiden tot het begaan van een economische overtreding dan wel het begaan van een economisch misdrijf door uw onderneming. In dergelijke situaties is mogelijk sprake van een economisch delict. Economische overtredingen zijn delicten die een economische insteek hebben. Dergelijk handelen kan serieuze consequenties hebben voor uw onderneming. Het is daarom van belang dat u kennis heeft van al dan niet toegestane handelingen binnen het economisch verkeer, maar wat zijn nu handelingen die kunnen vallen onder economische delicten?

Een economisch delict kan zijn een boer die de mestwetgeving overtreedt, het te lang achter het stuur zitten door een taxichauffeur, het door een organisatie verrichten van ongebruikelijk transacties, belastingsontduiking- en fraude door het doen van een onjuiste of onvolledige aangifte, faillissementsfraude, het opmaken van valse facturen, of bijvoorbeeld het handelen met voorkennis om financieel gewin te behalen.

 Wet op de Economische Delicten (WED)

 Uit het voorafgaande heeft u kunnen opmaken dat economische delicten een breed rechtsgebied omvat waaronder talloze overtredingen vallen. De Wet op de Economische Delicten bevat een opsomming van economische misdrijven en overtredingen. Indien u verdachte wordt van een economisch delict, dan is het goed mogelijk dat u wordt gedagvaard. Indien u wordt gedagvaard dient u voor de economische politierechter te verschijnen dan wel de economische kamer van de rechtbank.

 Wat kan Van der Zwan Advocaten voor u betekenen?

Van der Zwan Advocaten staat u bij met juridisch advies indien mogelijk sprake is van een economisch delict, dan wel u gedagvaard bent wegens het overtreden van de volgende wetten en situaties:

  • belastingontduiking en belastingfraude;
  • faillissementsfraude;
  • Wet op het financieel toezicht;
  • Wet melding ongebruikelijke transacties;
  • Winkeltijdenwet;
  • Wet bodemverontreiniging;
  • Arbeidstijdenwet Vervoer;
  • Valsheid in geschrifte

Juridische bijstand nodig?

De straffen uit de Wet op de Economische Delicten  zijn meestal hoger dan de straffen uit de reguliere (straf-) wetgeving. Indien u of organisatie handelingen heeft verricht welke kunnen worden omschreven als economische delicten is er een kans op een serieuze confrontatie met justitie. Wanneer u wilt voorkomen dat de continuïteit en reputatie van uw onderneming wordt geschaad raden wij u aan om vrijblijvend contact op te nemen met ons advocatenkantoor.

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Voor wie?

Van der Zwan Advocaten staat ondernemers in het MKB bij waaronder ZZP ‘ ers, vennoten in een vof, verenigingen, stichtingen en coöperaties.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl