Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Als bestuurder van een onderneming, stichting of vereniging, draagt u verantwoordelijkheden. Zo dient u als (mede)bestuurder bestuurstaken te vervullen. Het kan echter voorkomen dat u voor uw handelingen (door de rechtspersoon of een derde) aansprakelijk wordt gehouden. Men spreekt dan van bestuurdersaansprakelijkheid. U kunt in dat geval persoonlijk aansprakelijk worden gehouden, hetgeen betekent dat de geleden schade op uw privévermogen verhaald kan worden. Met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt u zich tegen dergelijke aansprakelijkheid en blijft uw privévermogen buiten schot.

D&O verzekering

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel een D&O (Directors & Officers) verzekering genoemd. Een dergelijke verzekering biedt u als bestuurder bescherming tegen aanspraken van de vennootschap zelf en tegen aanspraken van derden. Het is dan ook niet vreemd dat veel grote ondernemingen een dergelijke verzekering hebben.

Bij de acceptatie van de verzekering wordt door de verzekeraar naar de vennootschap (en dan met name naar zijn financiële gegevens) gekeken. Hoe groter de vennootschap is, des te strenger de toets zal zijn. Afhankelijk van de financiële gesteldheid van de onderneming worden de hoogte van de premie en de dekkingsvoorwaarden bepaald. De verzekeraar maakt een inschatting van de kans dat een uitbetaling zal volgen en past daar de voorwaarden op aan. Indien de kans op uitbetaling te groot is, zal de verzekeraar de aanvraag van de vennootschap afwijzen. Het is daarom raadzaam een D&O verzekering af te sluiten op het moment dat het goed gaat met de vennootschap.

Faillissement

De meeste verzekeraars hanteren bij een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering een claims made dekking. Dit houdt in dat de claim tijdens de looptijd van de verzekering ingediend moet zijn. Voor claims die na de looptijd van de verzekering worden ingediend, bestaat in dat geval geen dekking. Veel verzekeraars bieden de mogelijkheid om een uitloopdekking aan te schaffen, om dit risico zo veel mogelijk te beperken.

Een dergelijke uitloopdekking is met name van belang bij een faillissement. (Bestuurdersaansprakelijkheids)verzekeringen eindigen namelijk vaak op het moment van de faillissementsverklaring van de vennootschap. Wanneer er dan geen uitloopdekking is, is het bestuur niet verzekerd, terwijl bestuurders juist in het geval van faillissement gebaat kunnen zijn met een dergelijke verzekering. De curator dient te beslissen over de aanschaf van een uitloopdekking. Niet alle curatoren zullen een uitloopdekking aanschaffen. Het komt in de praktijk vaak voor dat wanneer de bestuurders de kosten van een dergelijke verzekering op zich nemen, de curator bereid is deze aan te schaffen. In geval de kans op (bestuurders)aansprakelijkheid groot is, is dat voor de bestuurder zeker het overwegen waard. Wanneer uw onderneming in faillissement verkeerd is het dan ook zeker raadzaam de mogelijkheden met betrekking tot een uitloopdekking met de curator te bespreken.

Een geschil met uw verzekeraar?

Heeft u onlangs een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten en weigert uw verzekering uit te keren? Neem dan – uiteraard geheel vrijblijvend – contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@vanderzwanadvocaten.nl.

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl