Bestuurders(aansprakelijkheid)

Bent u ondernemer en heeft u daarnaast ook bestuurstaken te vervullen? Dan kan het voorkomen dat u op enig moment aansprakelijk wordt gesteld voor uw handelen. U kunt in dat geval door zowel  de rechtspersoon zelf als door een derde aansprakelijk worden gehouden voor de geleden schade. In juridische termen wordt dit ‘bestuurdersaansprakelijkheid’ genoemd.

Wanneer u bestuurlijk aansprakelijk wordt gehouden of u een van uw bestuurders aansprakelijk wilt houden voor de door u(w onderneming) geleden schade, kan een van de specialisten van Van der Zwan Advocaten u bijstaan.

Wanneer bent u aansprakelijk?

Als bestuurder van een onderneming, stichting of vereniging kunt u onder meer aansprakelijk worden gehouden wanneer u(w):

  • een onrechtmatige daad begaat (zoals een financiële verplichting aangaan, waarvan u weet dat u deze niet kunt betalen);
  • taak als bestuurder onbehoorlijk uitvoert (zoals risicovolle beslissingen nemen of het verwaarlozen van de administratie);
  • een informele vereniging bestuurt die niet door een notaris is opgericht;
  • onderneming niet bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven;
  • niet de voor de bedrijfsvoering de noodzakelijke verzekeringen heeft afgesloten.

Interne en externe bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid valt uiteen in interne en externe bestuurdersaansprakelijkheid. Bij interne bestuurdersaansprakelijkheid stelt de rechtspersoon u als bestuurder aansprakelijk voor de geleden schade. Men kan hierbij denken aan het feit dat de u de administratie heeft verwaarloosd en u de onderneming daardoor financieel in de problemen heeft gebracht.

Van externe aansprakelijkheid wordt gesproken wanneer een derde u als bestuurder aansprakelijk houdt voor de geleden schade. Hierbij kan gedacht worden aan het feit dat een crediteur u aansprakelijk houdt voor niet betaalde facturen.

Meer weten over bestuurdersaansprakelijkheid? Neem direct contact met ons op!

Hieronder treft u voorbeelden van soorten bestuurdersaansprakelijkheid aan waarmee wij u kunnen helpen: