Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Het kan zijn dat u in de uitoefening van uw beroep een fout maakt. Wanneer uw klant hierdoor benadeeld wordt en hij u voor de door hem geleden schade verantwoordelijk houdt, wordt van beroepsaansprakelijkheid gesproken.

Wanneer een beroep wordt uitgeoefend waar dienstverlening dan wel adviesverlening centraal staat, wordt door een ondernemer vaak een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Wanneer u als ondernemer een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluit, bent u verzekerd tegen schade die ontstaat als gevolg van beroepsfouten (zoals vergissingen, nalatigheden, gebrekkige adviezen etc.). Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt dus het risico om voor schade die als gevolg van beroepsfouten ontstaat aansprakelijk gehouden te worden.

Geschil met uw verzekeraar?

Wanneer u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten en uw klant lijdt schade als gevolg van een door u gemaakte beroepsfout, dient de verzekering de schade te vergoeden. Althans, de verzekeraar is gehouden de schade te vergoeden wanneer dit in de polisvoorwaarden is opgenomen. In het geval u een geschil heeft met uw verzekeraar is het derhalve raadzaam allereerst de polisvoorwaarden erop na te slaan. Mocht u van mening zijn dat uw verzekeraar (op grond van de polisvoorwaarden) wél had moeten uitkeren, doch weigert tot uitkering over te gaan, kunt u het best een advocaat in de arm nemen.

Juridisch advies nodig?

Heeft u een probleem met uw verzekeraar? Weigert de verzekeraar uit te keren of keert de verzekeraar een te laag bedrag uit? Neem dan – uiteraard geheel vrijblijvend – contact op met Van der Zwan Advocaten. Van der Zwan Advocaten is namelijk dé specialist op het gebied van het verzekeringsrecht, aansprakelijkheidsrecht en op het gebied van schade en staat u graag bij! U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@vanderzwanadvocaten.nl.

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl