Wat is procesrecht?

Wat is procesrecht?

Het procesrecht bevat de spelregels voor het voeren van een gerechtelijke procedure. Procesrecht is dus de verzamelnaam voor alle voorschriften die gelden bij gerechtelijke procedures. Er zijn verschillende plekken waar geprocedeerd wordt, zoals bij de kantonrechter, de rechtbank of in hoger beroep bij het Gerechtshof.

Vragen waarmee wij u kunnen helpen:

 • Welk recht is van toepassing op mijn procedure en welke rechter is bevoegd?
 • Ik ben partij bij een procedure, wat moet ik nu doen?
 • Hoe moet ik een procedure opstarten?
 • Mijn rekeningen worden niet betaald, wat kan ik doen?
 • Ik heb een dagvaarding ontvangen, moet ik een tegeneis stellen?
 • Wat voor bewijzen heb ik nodig?
 • Is het verstandig om hoger beroep in te stellen?
 • Hoe zit het met de proceskosten?

In een procedure houden wij ons bezig met vragen als:

 • Welk recht is toepasselijk?
 • Welke rechter is bevoegd?
 • Welke handeling is vereist? Is er al een roldatum bekend, moet de advocaat zich al stellen of kan er beter worden gewacht?
 • Welk procesreglement is van toepassing en welke kansen biedt dat?
 • Moet/kan er een tegeneis worden ingesteld?
 • Kan er een incidentele vordering worden ingesteld?
 • Kunnen/dienen er voorlopige voorzieningen worden ingesteld?
 • Op wie rust de bewijslast?
 • Is het raadzaam om een voorlopig getuigenverhoor, een deskundige of een descente te vragen?
 • Hoe zit het met de substantiëringsplicht? En met de bewijsaandraagplicht?
 • Is de uitspraak uitvoerbaar bij voorraad?
 • Klopt het vonnis? Of moet/kan er om een aanvulling of verbetering van het vonnis worden verzocht?
 • Is het raadzaam om hoger beroep in te stellen?
 • Kloppen de proceskosten en is het liquidatietarief goed toegepast? Ook in geval er wordt geprocedeerd op basis van een toevoeging? .

 

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl