Wanprestatie

Wat is wanprestatie?

Wanprestatie ofwel contractbreuk betekent dat u een overeenkomst heeft gesloten en de andere partij zijn afspraken niet nakomt. Bijvoorbeeld wanneer uw auto is verkocht en geleverd maar betaling uitblijft. Of wanneer u een fotograaf heeft besteld voor uw bruiloft en deze niet komt opdagen. Als gevolg van die wanprestatie lijdt u schade. U kunt de tegenpartij hiervoor aansprakelijk stellen. De schade kunt u dan verhalen op deze tegenpartij. Wij helpen u daarbij!

Wat te doen na wanprestatie?

U heeft een aantal juridische mogelijkheden:

  • het eisen dat de tegenpartij de overeenkomst alsnog nakomt;
  • opschorting (het niet-verrichten) van uw eigen (betalings)verplichtingen;
  • ontbinding van de overeenkomst;
  • schadevergoeding eisen. Hiervoor is in de meeste gevallen wel een ingebrekestelling vereist voor het intreden verzuim.

Wat moet ik doen om mijn schade vergoed te krijgen?

Ons kantoor kan u informeren over uw juridische positie en daarnaast de wederpartij aanschrijven. Indien nodig kunnen wij ook een gerechtelijke procedure opstarten om de wederpartij te dwingen tot nakoming. Laat hieronder uw gegevens achter en wij bellen u binnen 24 uur terug voor advies. Samen kijken we naar uw zaak en de juridische mogelijkheden.

Kan ik ook ontbinding en schadevergoeding tegelijk eisen?

Ja dat kan, naast ontbinding of nakoming van de overeenkomst kunt u ook schadevergoeding eisen. De schade die u dan lijdt vorderen wij naast de ontbinding. Maar ook als u er voor kiest om de overeenkomst alsnog uit te laten voeren kunnen wij de extra kosten die u uiteindelijk heeft moeten maken voor u vorderen.

Heb ik altijd recht op schadevergoeding bij wanprestatie?

In veruit de meeste gevallen wel. Maar helaas niet altijd. Er zijn gevallen waarin dit niet het geval is, namelijk bij:

  • Overmacht; (de wederpartij draagt geen schuld voor het niet nakomen van de overeenkomst)
  • Omstandigheden die niet bij het sluiten van de overeenkomst voorzien zijn of hadden kunnen worden
  • Situaties waarin de redelijkheid en billijkheid met zich meebrengen dat bijvoorbeeld ontbinding/schadevergoeding niet mogelijk is.

Uiteraard kunnen ook andere situaties ervoor zorgen dat een contract niet meer nageleefd hoeft te worden. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer het contract vernietigd of nietig blijkt te zijn. Wij zoeken graag voor u uit of dat eventueel het geval is!

Advocaat wanprestatie in Den Haag

Zwan Advocaten heeft geruime ervaring op het gebied van wanprestatie en schadevergoeding. Ons kantoor helpt u graag met het op de beste wijze oplossen van dat probleem. Als het kan buiten rechte bij het treffen van een minnelijke oplossing. Lukt dat niet dan schuwen wij de gerechtelijke weg niet om het voor u beste resultaat te behalen.

Benieuwd naar wat Van der Zwan Advocaten voor u kan doen? Vul dan onderstaand contactformulier in of stuur een e-mail met een korte omschrijving van uw juridisch probleem naar info@zwanadvocaten.nl

Contactformulier

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl