Voorlopig deskundigenbericht

Beoordeling van uw geschil

Soms is het onvoldoende duidelijk wat de feiten en omstandigheden van uw zaak zullen betekenen voor het verloop van de procedure. Is het raadzaam om een procedure te starten of voort te zetten? Zijn de kansen op het behalen van succes in de rechtbank wel voldoende waarschijnlijk?

Ook kan het zo zijn dat de feitelijke situatie zo enorm verandert dat er een heel ander geschil ontstaat en gegevens uit de oorspronkelijke situatie verloren dreigen te gaan en dan niet meer als bewijsmateriaal gebruikt kunnen worden. Hoe stelt u deze gegevens dan toch veilig?

Wilt u duidelijkheid over uw proceskansen? Een oordeel over feiten en omstandigheden? Het zekerstellen van bepaalde gegevens die anders verloren dreigen te gaan? Het verzoeken van een voorlopig deskundigenbericht kan een oplossing zijn voordat u verdere stappen onderneemt!

Wat is een voorlopig deskundigenbericht?

Een voorlopig deskundigenbericht is het verzoek van één van de partijen, die zij indient tegelijkertijd met het verzoekschrift, om een deskundige de feiten van een geschil te laten onderzoeken en te laten beoordelen. Denk bijvoorbeeld aan het inschakelen van een medisch specialist om letselschade te beoordelen. Het oordeel van deze deskundige kan worden meegenomen als bewijs in het proces óf een reden zijn om geheel van procederen af te zien.

Wat is het verschil met een “gewoon” deskundigenbericht?

Een “gewoon” deskundigenbericht gebeurt op verzoek van een rechter die voorgelicht wil worden over het geschil door iemand met meer kennis over een onderwerp, zoals een medisch specialist. Een voorlopig deskundigenbericht daarentegen wordt verzocht door (één van de) partijen en is bedoeld voor eigen inlichting. Een rechter dient een dergelijk verzoek eigenlijk altijd toe te staan, tenzij het onvoldoende concreet is of dat duidelijk is dat de feiten niet met behulp van een deskundig onderzoek zullen kunnen worden bewezen. De rechter heeft zelf geen bevoegdheid om een voorlopig deskundigenbericht aan te vragen, te wijzigen of aan te vullen. De macht over het voorlopig deskundigenbericht ligt dus volledig bij u.

Advocaat procesrecht

Wilt u graag een procedure opstarten, maar weet u niet zeker of uw zaak wel kans van slagen heeft? Weet u nog te weinig van de situatie af en is er niks concreets aan bewijsmaterieel? Of is uw situatie zo erg veranderd dat u niet meer kan inschatten wat verstandig is om te doen? Een voorlopig deskundigenbericht kan in die gevallen een uitkomst bieden. Wij staan u daarbij graag bij. Zwan Advocaten dient samen met u het verzoekschrift in en helpt u graag verder met uw zaak. Onze aanpak kenmerkt zich door onze expertise en onze betrokkenheid.

Benieuwd naar wat Van der Zwan Advocaten voor u kan doen? Vul dan onderstaand contactformulier in of stuur een e-mail met een korte omschrijving van uw juridisch probleem naar info@zwanadvocaten.nl

Contactformulier

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl