ontslag op staande voet

Advocaat ontslag op staande voet Den Haag

Op het gebied van arbeidsrecht is Zwan Advocaten gespecialiseerd in het ontslagrecht, de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, met name ontslag op staande voet.   

Wanneer is sprake van een ontslag op staande voet?

Vanwege de verstrekkende gevolgen van een ontslag op staande voet mag u als werkgever uw werknemer niet zomaar per direct ontslaan. Een ontslag op staande voet dient derhalve aan bepaalde vereisten te voldoen. Een eerste vereiste is dat sprake moet zijn van een dringende reden. Zo kan diefstal een dringende reden geven maar hoeft dat niet altijd het geval te zijn. Of er daadwerkelijk sprake is van een dringende reden hangt altijd af van de omstandigheden van het geval. Zo kunnen de persoonlijke omstandigheden van de werknemer gezet worden tegenover de aard en ernst van de dringende reden waardoor  een ontslag op staande voet niet gerechtvaardigd is.

Ten tweede moet de werkgever na kennisname van de dringende reden de arbeidsovereenkomst onverwijld opzeggen. Dit betekent dat kort na het bekend worden met de dringende reden de arbeidsovereenkomst per direct beëindigenMeestal nog dezelfde dag.

Het derde en laatste vereiste voor een ontslag op staande voet is dat de werknemer tegelijkertijd met de opzegging op de hoogte moet worden gebracht van de reden voor ontslag. Daarbij is het ook van belang of de werkgever de mogelijkheid heeft gegeven aan de werknemer om ok zijn/haar kant van het verhaal te vertellen.

Wordt niet aan de hiervoor genoemde vereisten voldaan dan kan de nietigheid van het gegeven ontslag worden ingeroepen. Ons kantoor kan u hierbij bijstaan.

Wat kan ik tegen het ontslag op staande voet doen?

Indien u als werknemer op staande voet ontslagen wordt dan is het belangrijk dat u altijd bezwaar maakt tegen dit ontslag. Wij kunnen u hierbij helpen. Voorts dient u te bestrijden dat de bewuste gedraging een dringende reden voor een ontslag op staande voet oplevert. Daarnaast moet u niets tekenen: ook niet als uw werkgever hierom vraagt. Geef daarnaast aan (meteen en schriftelijk) dat u zich beschikbaar houdt om uw werkzaamheden te hervatten en maak tevens aanspraak op doorbetaling van uw salaris. Probeer daarnaast zoveel mogelijk relevante documenten te verzamelen waaruit blijkt dat u altijd goed gefunctioneerd heeft.

Advocaat Den Haag bij ontslag op staande voet

Bent u op staande voet ontslagen? U dient snel en adequaat te handelen en het is dan ook verstandig om u juridisch bij te laten staan. Zwan Advocaten is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en kent ‘het klappen van de zweep’. Wilt u het aan u gegeven ontslag op staande voet succesvol aanvechten? Neem dan – uiteraard geheel vrijblijvend – contact op voor een juridisch intakegesprek. U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@zwanadvocaten.nl.

Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op

Voor wie?

Van der Zwan Advocaten staat ondernemers in het MKB bij waaronder ZZP ‘ ers, vennoten in een vof, verenigingen, stichtingen en coöperaties.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl