Verzekeringsrecht

Keert uw verzekeraar niet uit ?

Herkent u dat u altijd trouw premie betaalt, maar nu u schade heeft en de verzekering nodig heeft er niet wordt uitbetaald? Lees dan verder en kijk wat Van der Zwan Advocaten voor u kan doen.

Wij werken op een aantal specialistische gebieden:

AOV (Arbeidsongeschiktheidsverzekering)  

De verzekeraar gebruikt vaak een aantal bekende redenen om de uitkering te weigeren, zoals:

  • de klachten zouden al voor het afsluiten van de verzekering hebben bestaan, terwijl de klachten niet zouden zijn gemeld bij het aangaan van de verzekering;
  • er wordt geen medewerking verleend aan een onderzoek;
  • er wordt betwist dat sprake is van arbeidsongeschiktheid;
  • de mate van arbeidsongeschiktheid wordt betwist.

Vooral ondernemers lopen tegen weigerachtige verzekeraars aan. Daar zit u natuurlijk niet op te wachten, en al helemaal niet nu u zelf ook nog eens arbeidsongeschikt bent. Van der Zwan Advocaten heeft inmiddels veel positieve ervaring bij het alsnog uitbetaald krijgen van de schade en erkenning van de volledige arbeidsongeschiktheid.

CIS-registratie

Wanneer een schadeclaim wordt afgewezen gaan verzekeraars er steeds vaker toe over om de persoonsgegevens van de verzekerde te registreren bij Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) te Zeist. Vaak is dat niet terecht. Maar u ervaart hier wel heel veel hinder door. Zelf lukt het u (bijna) niet om de registratie ongedaan te krijgen. Van der Zwan Advocaten helpt u daarbij.

De registratie is een intern systeem van verzekeraars (in de volksmond de zwarte lijst genoemd) die is opgezet voor verzekeraars om verzekerden te herkennen die bewust “fraude“ hebben gepleegd. Bijvoorbeeld als iemand zelf brand steekt om zo de schadepenningen op te strijken en zijn/haar schulden te betalen of iemand die een reisschade claimt van goederen die hij/zij helemaal nooit heeft gehad. Gevolg van de CIS registratie is dat het voor de verzekerde nog bijna onmogelijk is om ergens anders nog een verzekering af te sluiten.

Een verzekeraar kan echter pas overgaan tot een CIS registratie als het handelen van de verzekerde een bedreiging vormt of kan vormen voor de belangen van de verzekeraar of de continuïteit en/of integriteit van de financiële sector. Maar let op: hier komt ook de Privacy wetgeving om de hoek kijken. Voor het extern registreren van personalia van de verzekerde gelden namelijk heel hoge eisen. De verzekeraar moet wel “harde” bewijzen in handen hebben. Een vermoeden van fraude is niet voldoende.

Brandverzekering

Een brandverzekering is een verzekering die een object verzekert tegen bepaalde directe en indirecte schade ten gevolge van brand. Maar wat de brandverzekering nu precies vergoedt is niet altijd duidelijk en levert vaak een hoop discussie op. Vaak duurt de afhandeling (veel te) lang. Daar zit u niet op te wachten, u moet immers door en heeft de uitkering hard nodig om niet (verder) in de problemen te komen. Van der Zwan Advocaten helpt u daarbij.

Wat zijn wij de afgelopen jaren zo al niet aan afwijzingsgronden van de verzekeraars tegen gekomen:

  • de brand is zelf aangestoken;
  • bij het aangaan van de verzekering is belangrijke informatie verzwegen;
  • er is een te hoge schade opgegeven;
  • er is fraude gepleegd bij het opgeven van de schade;
  • er is voor een te laag bedrag verzekerd, waardoor nu maar een (klein) deel van uw schade wordt uitgekeerd.

Diefstal en Inbraak

Diefstal en een inbraak zijn heel ingrijpende gebeurtenissen. Het heeft een grote impact. Een gevoel van niet meer veilig voelen. Daarnaast moet u ook nog eens een hoop formaliteiten verrichten. De schade melden bij de verzekeraar, aangifte doen, een expert van de verzekering ontvangen en uw verhaal nog een keer vertellen, lastige vragen beantwoorden en bewijzen van de schade produceren. Vaak zijn er geen “bonnetjes” meer aanwezig. Als u dan ook nog eens met een verzekeraar te maken krijgt die uw schade niet uitkeert, dan lijkt het alsof er geen einde aan alle ellende komt. Gelukkig helpt Van der Zwan u daarbij! Wij komen voor uw belangen op en nemen alle zorg richting de verzekeraar uit handen. Met als resultaat dat de schade vaak alsnog snel wordt uitgekeerd.

Hoe en voor wie werken wij?

Van der Zwan Advocaten is strikt partijdig en werkt alleen voor verzekerden en niet voor verzekeraars. Dit zorgt er voor dat wij volledig vrij kunnen handelen en het optimale resultaat voor u kunnen bereiken.

Ten slotte:

treft u hieronder nog een aantal voorbeelden van gevallen uit onze praktijk aan:

Heeft u een geschil met uw verzekeraar en wenst u dit geschil op te lossen? Neem dan – uiteraard geheel vrijblijvend – contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@vanderzwanadvocaten.nl.

Over ons

Van der Zwan Advocaten is een advocatenkantoor in Den Haag dat is gespecialiseerd in aansprakelijkheid, verzekeringen en letselschade.