Verzekeringsrecht

Bent u op zoek naar een advocaat verzekeringsrecht in Den Haag?

U heeft te maken met een geschil met uw verzekeraar en u wenst te worden bijgestaan door dé verzekeringsrecht advocaat van Den Haag en omgeving. Van der Zwan Advocaten beschikt over meerdere specialisten op het gebied van het verzekeringsrecht. Wij adviseren en procederen over problemen op het gebied van polis geschillen bij verzekeringen, bijvoorbeeld of u goed en voldoende verzekerd bent en er voldoende dekking is.

Problemen met de verzekeraar kunnen zich op verschillende manieren voordoen:

  • U heeft een schadeclaim ingediend en de verzekeraar wenst nader onderzoek te verrichten naar de toedracht van de schade. Tot de uitkomst daarvan zal niet worden overgegaan tot uitkering van de door u geleden schade. De vraag is dan of het nadere onderzoek wel is toegestaan?
  • De verzekeraar geeft naar aanleiding van een onderzoek aan dat u fraude heeft gepleegd en uw gegevens zullen worden geregistreerd in een intern of extern verwijzingsregister (CIS register). Staat de verzekeraar in haar recht opdracht te geven uw gegevens te laten registreren?
  • Uit een onderzoek komt naar voren dat u recht heeft op schade-uitkering, echter heeft u een premieachterstand op basis waarvan de verzekeraar uw schade niet uitkeert. Kan en mag dit?
  • De verzekeraar stelt dat u het aanvraagformulier niet goed heeft ingevuld en gaat niet tot uitkering over. Wat te doen?

In de hierboven aangehaalde (alledaagse) situaties doet u er verstandig aan om de verzekeringsrecht advocaat van Den Haag en omgeving Van der Zwan Advocaten in te schakelen.

Afgaande op de ervaringen van ons kantoor in verzekeringskwesties gaat de verzekerde persoon of onderneming vaak gebukt onder het machtsvertoon van de grote verzekeraars en haar algemene voorwaarden. Verzekerden weten bijvoorbeeld niet dat de verzekeraars regelmatig hun eigen gedragscodes overtreden gedurende het schadeafwikkelingstraject.

Het is daarom van vitaal belang dat u in uw verzekeringskwestie wordt bijgestaan door een verzekeringsrecht advocaat Den Haag. De verzekeringsspecialisten van ons kantoor zijn bij uitstek de personen om uw verzekeringskwestie tot een goed einde te brengen.

Heeft u te maken met een geschil met uw verzekeraar en wenst u adequaat en daadkrachtig te worden bijgestaan, neem dan vrijblijvend contact op met dè verzekeringsrecht advocaat van Den Haag en omgeving en vul onderstaand contactformulier in of stuur een e-mail met een korte uitleg van uw juridisch probleem naar info@vanderzwanadvocaten.nl.

Contactformulier

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl