Cyberverzekering

Mijn bedrijf heeft schade geleden door cybercrime

Cybercrime en cyberrisico’s zijn niets nieuws meer. Maar het verzekeren van deze cyberrisico’s daarentegen nog wel. Cybercriminaliteit en andere cyberrisico’s kunnen tot grote schade leiden. TNO schat dat de jaarlijkse schade door cybercriminaliteit in Nederland op € 10 miljard ligt. Traditionele verzekeringen, zoals de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven, brandverzekering en fraudeverzekering – bieden slechts beperkt dekking tegen deze cyberrisico’s. Bovendien staat in de polisvoorwaarden steeds vaker een uitsluiting voor cyberschade.

Mijn verzekeraar wil de schade door cybercrime niet vergoeden

In sommige gevallen weigert een verzekeraar dekking te verlenen onder de cyberverzekering. Neem dan contact op met een juridisch specialist. Dit soort zaken kunnen erg ingewikkeld zijn. Een specialist kan u op vakkundige wijze helpen om uw recht te krijgen. Laat hieronder uw gegevens achter en wij bellen u binnen 24 uur terug voor een vrijblijvend gesprek. Samen kijken we naar uw zaak en de juridische mogelijkheden.

Ik wil teruggebeld worden door een juridisch specialist

Wat kan een juridisch specialist voor mij doen?

De specialisten van Van der Zwan Advocaten staan u bij in uw geschil met de verzekeraar. Ook bij het bepalen of een datalek moet worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens of wanneer de Autoriteit Persoonsgegevens voornemens is een boete op te leggen kan Van der Zwan Advocaten u bijstaan.

Wat is cybercrime en welke risico’s zijn er voor mijn onderneming?

Per onderneming kunnen de cyberrisico’s verschillen. Zo kan door cybercrime uw onderneming tijdelijk stil komen te liggen. Ook kan door een hack gevoelige gegevens openbaar worden. In zo’n geval kan uw bedrijf niet alleen aanzienlijke claims verwachten van degenen wiens gegevens openbaar zijn geworden maar uw bedrijf lijdt ook reputatieschade. Bovendien kan uw bedrijf mogelijk ook een boete opgelegd krijgen. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Wanneer bij een datalek persoonsgegevens verloren raken, dan is de Autoriteit Persoonsgegevens namelijk bevoegd een boete op te leggen. De hoogte van de mogelijke boete is fors, namelijk tot € 20 miljoen of 4% van de jaaromzet van een organisatie die in overtreding is. Ook bestaat onder de AVG een meldplicht die organisaties verplicht een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra een ernstig datalek is ontstaan.

Contact? 

In sommige gevallen weigert een verzekeraar dekking te verlenen onder de cyberverzekering. De specialisten van Van der Zwan Advocaten staan u bij in uw geschil met de verzekeraar. Neem voor meer informatie contact op via 070 – 789 00 90 of via info@vanderzwanadvocaten.nl.

Voor wie?

De advocaten van Zwan Advocaten staan zowel particulieren als (internationale) bedrijven bij en zijn werkzaam in heel Nederland.

Contact

Zwan Advocaten
Frederik Hendriklaan 59A

Postbus 17462

2502 CL Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl