Verborgen gebreken

Verborgen gebreken: wat kunt u doen?

Bij de koop kunnen problemen ontstaan. Maar die problemen kunnen ook later pas “aan het licht” komen. Bijvoorbeeld omstandigheden die de verkoper niet heeft gemeld. En als de koper die wel had geweten hij de woning nooit had gekocht. De verkoper heeft dan zijn mededelingsverplichting geschonden. Op basis daarvan kan de koper de koop vernietigen wegens dwaling.

Maar de koper kan ook, nadat hij de woning heeft betrokken, gebreken ontdekken die hij niet kende bij het aangaan van de koopovereenkomst. Er is dan sprake van een verborgen gebrek. De vraag is dan wie daar aansprakelijk is voor die verborgen gebreken.

Bij het koopproces zijn verder (vaak) een verkopend makelaar en een aankopend makelaar en een notaris betrokken. Ook deze partijen kunnen fouten maken, waardoor de koper of verkoper schade lijdt. Zo kan de de makelaar verkeerde mededelingen hebben gedaan. Dit kan tot aansprakelijkheid van de makelaar leiden. Datzelfde geldt voor de aansprakelijkheid van een notaris. Bijvoorbeeld als hij verkeerde gegevens in zijn akte opneemt of zijn zorgplicht schendt. Criterium daarbij is of de notaris als een redelijk handelend en redelijk bekwaam vakgenoot heeft opgetreden.

De verkoper heeft een mededelingsplicht wat betreft gebreken aan de woning. Indien later toch blijkt dat de woning gebreken vertoont kunt u een beroep doen op non-conformiteit. Als een beroep hierop slaagt, wordt de koopovereenkomst ontbonden. Ook is het soms mogelijk om de koopovereenkomst te vernietigen door een beroep op dwaling. Echter heeft u als koper ook een onderzoeksplicht.

Ontbindende voorwaarden

Ontbindende voorwaarden houden in dat de koopovereenkomst ontbonden mag worden als er aan bepaalde voorwaarden is voldaan. De meest bekende voorwaarde is de voorwaarde van financiering. Indien u de financiering van de woning niet rond krijgt, dient u tijdig deze ontbindende voorwaarde in te roepen.

Contractuele boete

Indien u de koopovereenkomst niet nakomt wordt er vaak aanspraak gemaakt op een boete. Meestal is er in een koopovereenkomst een boeteclausule opgenomen, de boete is bijna altijd 10% van de koopsom. Er staat daarom vaak in het koopcontract dat u een waarborgsom moet betalen of een bankgarantie moet afgeven. Indien u de ontbindende voorwaarden inroept krijgt u dit geld terug.

Advocaat vastgoedrecht

Zwan Advocaten is een advocatenkantoor met ruime kennis over en jarenlange ervaring in zaken omtrent vastgoed. Heeft u een vraag of bent u betrokken in een geschil of procedure? U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@zwanadvocaten.nl.

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Voor wie?

Zwan Advocaten staat particulieren en ondernemers, waaronder makelaars, beleggers, en woningbouwverenigingen bij.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl