Verbintenissenrecht

In het zakelijk leven heeft u waarschijnlijk regelmatig te maken met het verbintenissenrecht. U zult als ondernemer immers doorlopend overeenkomsten aangaan met klanten, opdrachtgevers of leveranciers. Het verbintenissenrecht is een breed rechtsgebied dat in essentie bepaalt welke verplichtingen partijen tegenover elkaar hebben. Het gaat daarbij echter niet enkel om verbintenissen die partijen zelf zijn aangegaan zoals een verbintenis in het kader van een koopovereenkomst maar ook om verbintenissen die uit de wet voortvloeien (bijvoorbeeld de verplichting om iemand zijn schade te vergoeden na een aanrijding).

Wanneer een van de partijen tekort schiet (zich niet houdt aan de gemaakte afspraken of verplichtingen), kunnen er problemen ontstaan. Dergelijke geschillen gaan vaak over het niet voldoen aan een betalingsverplichting, de uitleg van een overeenkomst en de vraag of er deugdelijk is nagekomen. Daarnaast valt bijvoorbeeld ook het ‘leerstuk’ van de onrechtmatige daad onder het verbintenissenrecht. Dit houdt in dat u ook bij aansprakelijkheid- en schadegevallen die niet aan een overeenkomst gerelateerd kunnen worden of waarbij derden zijn betrokken, bent aangewezen op het verbintenissenrecht. Van der Zwan Advocaten kan u onder andere van dienst zijn bij:

  • Koop
  • Huur
  • Opdracht
  • Pacht
  • Aanneming van werk
  • Ondernemingsrecht (geen fusies en overnames)
  • Algemene voorwaarden
  • Aansprakelijkheid
  • Algemeen verbintenissenrecht (diverse overeenkomsten)

Preventief

Wij werken onder het motto: “voorkomen is beter dan genezen”. U kunt juridische geschillen voorkomen door ervoor te zorgen dat er altijd duidelijke (schriftelijke) afspraken worden gemaakt. Van der Zwan Advocaten helpt u als ondernemer graag bij het opstellen of nakijken van overeenkomsten en uw algemene voorwaarden. Onze advocaten waken daarbij voor uw belangen en zorgen ervoor dat uw afspraken conform de wet- en regelgeving worden opgesteld.

Geschillen

Bent u onverhoopt al in een geschil verwikkeld geraakt over de nakoming van een overeenkomst of heeft u te maken met een aansprakelijkheidskwestie dan staan onze advocaten u hierbij uiteraard graag bij. In dat geval zullen wij streven naar een oplossing die het meest in uw belang is en indien noodzakelijk voor uw belangen strijden in de rechtszaal.

Juridische hulp nodig?

Heeft u een juridisch probleem en wilt u weten of wij u hiermee kunnen helpen? Neem dan – uiteraard geheel vrijblijvend – contact op. U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@vanderzwanadvocaten.nl.

Contact

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact op

 

Contact

Dr. Lelykade 12 B

2583 CM Den Haag

Over ons

Van der Zwan Advocaten is een advocatenkantoor in Den Haag dat is gespecialiseerd in aansprakelijkheid, verzekeringen en letselschade.