Verbintenissenrecht

Advocaat verbintenissenrecht

Het verbintenissenrecht, ook wel contractenrecht genoemd, is een breed rechtsgebied dat bepaalt welke verplichtingen partijen tegenover elkaar hebben. Het gaat daarbij echter niet enkel om verbintenissen die partijen zelf zijn aangegaan zoals een verbintenis in het kader van een koopovereenkomst maar ook om verbintenissen die uit de wet voortvloeien. Bijvoorbeeld de verplichting om iemand zijn schade te vergoeden na een aanrijding.

Wanprestatie? Contractbreuk? Wat houdt dat in?

Wanneer een van de partijen tekort schiet en zich niet houdt aan de gemaakte afspraken of verplichtingen dan kunnen er problemen ontstaan. Dergelijke geschillen gaan vaak over het niet voldoen aan een betalingsverplichting, de uitleg van een overeenkomst en de vraag of er deugdelijk is nagekomen. Daarnaast valt bijvoorbeeld ook het ‘leerstuk’ van de onrechtmatige daad onder het verbintenissenrecht. Dit houdt in dat u ook bij aansprakelijkheid- en schadegevallen die niet aan een overeenkomst gerelateerd kunnen worden of waarbij derden zijn betrokken, bent aangewezen op het verbintenissenrecht. Daar heeft u dan een specialist voor nodig om dit verbintenisrechtelijke probleem voor u op te lossen. is er sprake van wanprestatie? zo ja, wat nu te doen? Dat is nog niet zo eenvoudig. Maakt u de verkeerde keuze dan kan dat vaak fataal zijn voor uw verhaalpositie.

Welke verbintenissen zijn er zo al?

  • Koop
  • Huur
  • Opdracht
  • Pacht
  • Aanneming van werk
  • Ondernemingsrecht (geen fusies en overnames)
  • Algemene voorwaarden
  • Aansprakelijkheid
  • Algemeen verbintenissenrecht (diverse overeenkomsten)

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Voor wie?

Van der Zwan Advocaten staat ondernemers in het MKB bij waaronder ZZP ‘ ers, vennoten in een vof, verenigingen, stichtingen en coöperaties.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl