VVE

Advocaat VvE – en appartementsrecht in Den Haag

Heeft u problemen in de vereniging van eigenaren of met uw appartementsrecht en bent u op zoek naar een gespecialiseerd advocaat VvE-recht in Den Haag dan bent u bij Van der Zwan advocaten aan het juiste adres.

Het VvE recht is een specialistisch gebied in het vastgoedrecht. De belangen zijn dikwijls groot, het gaat per slot van rekening om het meest waardevolle bezit dat u heeft: uw woning. Een advocaat VvE van Van der Zwan Advocaten staat u hierin graag bij.

De VvE

Bij iedere splitsing van een gebouw in appartement wordt een Vereniging van Eigenaars (VvE) opgericht. Wettelijk gezien zijn de appartementseigenaars verplicht om een actieve vereniging te hebben welke moet worden ingeschreven in de Kamer van Koophandel. En welke (minimaal) jaarlijks een ledenvergadering dient te houden.

Een actieve en goed functionerende VvE is ook in het belang van de leden. Leden kunnen namelijk alleen via stemming in een ledenvergadering rechtsgeldige besluiten nemen. Bijvoorbeeld over kwesties die de gemeenschappelijke ruimtes van het gebouw betreffen (zoals het dak, de portiek etc.). Maar in sommige gevallen ook over zelfstandige ruimtes van de appartementseigenaars zoals bij ingrijpende verbouwingen.

Conflicten bij de VvE

Helaas blijken er in de praktijk nog wel eens problemen te spelen tussen de leden van een VvE die leiden tot conflicten en soms zelfs tot een VvE die niet meer functioneert. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

  • het niet verlenen van toestemming voor een voorgenomen verbouwing
  • onenigheid over de noodzaak van een voorgenomen verbouwing
  • de kosten van renovatie/onderhoudswerkzaamheden aan gemeenschappelijke ruimtes
  • geluidsoverlast
  • het gebruik van gemeenschappelijke gedeelten of privé gedeelten, zoals in verband met short stay. Denk hierbij aan Airbnb.
  • of het laten verrichten van (spoed)werkzaamheden zonder besluit waarna de andere leden weigeren om mee te betalen aan de kosten.

Soms kunnen deze problemen worden ondervangen door het inschakelen van een externe beheerder. In sommige gevallen liggen de verhoudingen echter zo slecht of zijn de conflicten dermate geëscaleerd dat dit geen soelaas meer biedt.

Herkent u zich in een van de bovenstaande situaties? Wat is als VvE-lid in een dergelijke situatie uw rechtspositie en welke opties staan er nog open om tot een oplossing te komen? Of bent u huurder en heeft u problemen met de VvE? Van der Zwan Advocaten kan u verder helpen!

Belang van ledenvergadering

In de eerste plaats is het van belang dat er (voor zover mogelijk) niet wordt gehandeld zonder dat er over het betreffende onderwerp is besloten in een ledenvergadering. Indien u zonder instemmend besluit van de VvE een actie laat uitvoeren (zoals een verbouwing die toestemming behoeft of een spoedreparatie aan een gemeenschappelijke ruimte zoals het dak) loopt u het risico dat deze handeling moet worden teruggedraaid. Of dat de kosten die u heeft ‘voorgeschoten’ niet door de andere leden hoeven te worden vergoed. Juridisch zal het dan niet eenvoudig zijn om hier nog iets aan te doen.

Naar de Kantonrechter?

Wanneer een onderwerp echter wel op een ledenvergadering door u wordt aangekaart, maar het besluit niet uitvalt zoals u wenst, heeft u de mogelijkheid om binnen een maand een verzoekschriftprocedure op te starten bij de Kantonrechter. In het verzoekschrift moet u om vernietiging vragen van het besluit waar u het niet mee eens bent.

  • Zo kan een besluit nietig zijn als het in strijd is met de wet of splitsingsakte.
  • Maar het kan ook vernietigbaar zijn als het in strijd is met de redelijkheid en billijkheid. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan een besluit waarin geen toestemming wordt verleend voor een verbouwing terwijl hier eigenlijk geen enkele reden voor is.

De conclusie luidt dan ook dat u er als VvE-lid belang bij heeft dat er – hoe slecht de verhoudingen ook liggen – vergaderd blijft worden, zodat u bij conflicten over besluitvorming de mogelijkheid heeft om deze voor te leggen aan de Kantonrechter.

Advocaat VvE in Den Haag

Van der Zwan Advocaten is een advocatenkantoor met geruime kennis en ervaring in VvE gerelateerde zaken en staat u hierin graag bij. We kunnen u bijstaan in een procedure bij de Kantonrechter maar ook in de vergadering zelf! U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via  info@zwanadvocaten.nl. Ook kunt u uw gegevens achterlaten en dan nemen wij contact met u op!

Laat uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op

Ook interessant!

Van der Zwan is specialist in sport en sportrecht en met name voetbal. Richard van der Zwan is de voetbaladvocaat, zie www.voetbaladvocaat.nl

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl