Vastgoed

Bent u op zoek naar een advocaat onroerend goed recht?

Onroerend goed recht, ook wel ‘vastgoed recht’ genoemd is het recht dat betrekking heeft op alles wat te maken heeft met onroerend goed, met name dus huizen. Dus niet alleen de aankoop en verkoop van een huis of bedrijfspand, maar bijvoorbeeld ook kwesties die betrekking hebben op hypotheek, recht van overpad, vruchtgebruik of mandeligheid, Vaak is ook een notaris of makelaar in het geheel betrokken. Maar dat hoeft niet. Bij de aankoop en verkoop of bij de bouw van een woning kan veel verkeerd gaan, met vaak grote en kostbare gevolgen. Het is dan goed om een ervaren en gespecialiseerd advocaat vastgoedrecht in de arm te nemen.

Wat zijn de kenmerken van de koopovereenkomst van een woning?

Waarschijnlijk één van de belangrijkste overeenkomsten die u in uw leven sluit. De koopovereenkomst van een woning.  De verkoper verplicht zich om de woning te verkopen en de koper vebindt zich om daarvoor de afgesproken prijs te betalen. De koop wordt schriftelijk vastgelegd in een koopovereenkomst. Bij woningen worden vaak NVM standaardcontracten gebruikt. Daarbij zijn al standaard voorwaarden vastgelegd, maar de koper en verkoper kunnen ook aanvullende voorwaarden opnemen. Ook aparte afspraken, bijvoorbeeld een kettingbeding of erfdienstbaarheid moten in de overeenkomst worden opgenomen. Bij de koop van een woning geldt verder een wettelijke beschermingstermijn de wettelijke bedenktijd van drie dagen waar nauwelijks van afgeweken kan worden.

Problemen bij de koop van een woning: vernietiging en ontbinding van de koopovereenkomst?

Bij de koop kunnen problemen ontstaan. Maar die problemen kunnen ook later pas “aan het licht” komen. Bijvoorbeeld omstandigheden die de verkoper niet heeft gemeld. En als de koper die wel had geweten hij de woning nooit had gekocht. De verkoper heeft dan zijn mededelingsverplichting geschonden. Op basis daarvan kan de koper de koop vernietigen wegens dwaling.

Maar de koper kan ook, nadat hij de woning heeft betrokken, gebreken ontdekken die hij niet kende bij het aangaan van de koopovereenkomst. Er is dan sprake van een verborgen gebrek. De vraag is dan wie daar aansprakelijk is voor die verborgen gebreken.

Bij het koopproces zijn verder (vaak) een verkopend makelaar en een aankopend makelaar en een notaris betrokken. Ook deze partijen kunnen fouten maken, waardoor de koper of verkoper schade lijdt. Zo kan de de makelaar verkeerde mededelingen hebben gedaan. Dit kan tot aansprakelijkheid van de makelaar leiden. Datzelfde geldt voor de aansprakelijkheid van een notaris. Bijvoorbeeld als hij verkeerde gegevens in zijn akte opneemt of zijn zorgplicht schendt. Criterium daarbij is of de notaris als een redelijk handelend en redelijk bekwaam vakgenoot heeft opgetreden.

Aanneming van werk: heeft u problemen met uw aannemer?

Vaak ontstaan er bij het inschakelen van een aannemer problemen over de kwaliteit van het werk, de hoogte van de aanneemsom, de declaratie, het doorberekenen van meer- en minderwerk en de verdeling in verantwoordelijkheden tussen de hoofdaannemer en onderaannemers. Van der Zwan Advocaten is dan het kantoor dat u vakkundig bijstaat.

Wat is bouwrecht? En welke problemen kunnen daarbij ontstaan? En heb ik dan een advocaat bouwrecht nodig?

Bij het realiseren van een bouwwerk kunnen er veel strubbelingen voorkomen (schade aan uw nieuwbouwhuis). Deze problemen kunnen bestuursrechtelijk zijn, bijvoorbeeld wanneer een vergunning niet wordt verleend, maar ook civielrechtelijk. Zo kunnen er problemen ontstaan omtrent de toepasselijke voorwaarden of kan er achteraf schade ontstaan aan het bouwwerk. Zelfs na vele jaren kan er nog schade ontstaan aan een bouwwerk. In al deze gevallen is het de vraag wie aansprakelijk voor deze schade is. Dat is specialistenwerk en daarvoor heeft u een ervaren en bekwaam advocaat bouwrecht nodig.

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact op

Voor wie?

De advocaten van Zwan Advocaten staan zowel particulieren als (internationale) bedrijven bij en zijn werkzaam in heel Nederland.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl