Tuchtrecht

Wat is tuchtrecht?

Tuchtrecht is de bevoegdheid die de Overheid bij wet heeft om beroepsbeoefenaren (denk aan artsen, advocaten, notarissen, makelaars, bankiers en accountants) een bepaalde maatregel op te leggen als deze personen hun taak niet deugdelijk of betamelijk vervullen. Daarbij is het niet van belang of er al dan niet opzettelijk is gehandeld. De verschillende beroepsorganisaties voeren het tuchtbeleid voor de Overheid uit.

Wat is het doel van het tuchtrecht?

Doel is om te zorgen dat de kwaliteit van de betreffende beroepsgroep (Artsen, Advocaten, Notarissen, Makelaars en Accountants) wordt bewaakt zodat de klant/consument wordt beschermd tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. Het gaat dus om een algemeen belang.

Kan ik schadevergoeding eisen in een tuchtrecht procedure?

In principe wordt er geen schade vergoed in tuchtrechtprocedures. Als de tuchtklacht gegrond verklaard wordt resulteert dat in een waarschuwing, een berisping, een geldboete of een voorwaardelijke of onvoorwaardelijke schorsing. De praktijk laat echter zien dat tuchtrechtprocedures steeds vaker worden gebruikt als basis voor een vordering tot schadevergoeding in een civiele procedure voor de rechter. Een gegronde tuchtklacht dient dan als grondslag voor de aansprakelijkheid.

Aan welke beroepen moet u denken?

Contact

Heeft u een klacht over een beroepsbeoefenaar en wil u bijstand bij het indienen daarvan en verhaal van uw schade? Neem dan – uiteraard geheel vrijblijvend – contact  met ons op. U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@vanderzwanadvocaten.nl.

Voor wie?

De advocaten van Zwan Advocaten staan zowel particulieren als (internationale) bedrijven bij en zijn werkzaam in heel Nederland.

Contact

Zwan Advocaten
Frederik Hendriklaan 59A

Postbus 17462

2502 CL Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl