Mediarecht

ADVOCAAT MEDIARECHT: SMAAD EN LASTER OP SOCIAL MEDIA

Bent u of is uw bedrijf het slachtoffer van een onterechte beschuldiging of review op internet in social media en wilt u dat dat zo snel mogelijk  rechtgezet wordt en dat uw schade wordt vergoed? Dan bent u bij Zwan Advocaten aan het goede adres. Ons kantoor is gespecialiseerd in social media recht en  heeft al veel particulieren en bedrijven succesvol bijgestaan.

De wereld verandert constant. Mensen worden steeds mondiger en hebben hun mening (te) snel klaar. Bovendien is het makkelijk om die mening publiekelijk te maken. Een slechte recensie of een kwetsend bericht is zo gemaakt. Iedere dag worden reputaties beschadigd. Daar is maar een enkel woord of uitlating op social media voor nodig. Maar het verwijderen van die onterechte berichten of reviews is niet makkelijk. Zwan advocaten is gespecialiseerd op het gebied van onrechtmatige publicaties op het internet en in de krant. Als een bericht, review of tweet onrechtmatig is, kan een advocaat in kort geding rectificatie of verwijdering eisen. Verder kan ook schadevergoeding worden gevorderd. Meestal bestaat de schade uit reputatieschade of smartengeld.

Maar wanneer is een uitlating dan onrechtmatig?

Dat hangt er van af. In Nederland geldt vrijheid van meningsuiting. Iedereen is vrij om zijn of haar mening te uiten. Daaronder valt dus ook het uiten van kritiek. Het recht op vrije meningsuiting is vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en in artikel 7 van onze Grondwet.

Maar het recht op vrije meningsuiting is niet onbeperkt en heeft zijn grenzen. Zo mag er geen strijd met andere vrijheden zijn zoals het recht op eerbiediging van iemands persoonlijke levenssfeer. Waar die grenzen liggen moet van geval tot geval worden bekeken. Uiteindelijk zal de rechter moeten beslissen welk recht zwaarder weegt, het recht op vrije meningsuiting of het recht op bescherming en de eer van goede naam van de persoon.

Wat kunt u doen tegen een vals bericht of valse review?

Kort geding bij de Voorzieningenrechter

Omdat snelle actie vaak geboden is en het valse bericht snel verwijderd moet worden wordt de gang naar de kort gedingrechter aanbevolen. In kort geding kan een advocaat dan rectificatie eisen.  Over de wijze waarop de rectificatie moet plaatsvinden moet goed nagedacht worden. Soms is het namelijk beter om niet weer de (negatieve) aandacht te trekken van het grote publiek.

Een kort gedingzitting duurt maximaal anderhalf uur en in die tijd moet de kort gedingrechter beoordelen of het bericht op basis van de feiten juist is of dat er sprake is van een onrechtmatige uitlating en dus van een onrechtmatige daad.

Aangifte doen van smaad en laster

Naast het kort geding kan ook strafaangifte worden gedaan van belediging, smaad, smaadschrift of laster. Smaad is het bewust en opzettelijk zwartmaken van iemand anders waardoor iemands eer of goede naam wordt aangetast. Smaadschrift is smaad door middel van het verspreiden of openbaar maken van geschriften. Bij laster weet de dader dat de uitlatingen niet waar zijn.

Helaas leert de ervaring dat Politie en Justitie weinig of niets met aangiften doen. er wordt dan – ten onrechte – niet vervolgd met als reden dat het een civiel probleem betreft. Tegen de niet-vervolging kunt u wel een artikel 12 (Wetboek van Strafvordering)procedure opstarten bij het Gerechtshof. Daarin kunt u eisen dat er alsnog vervolgd gaat worden.

Schade vorderen door vals bericht of review

Iedereen wiens eer of goede naam is aangetast heeft recht op schadevergoeding. Meestal is dat immateriële schade zoals reputatieschade. Dan bestaat op smartengeld. De hoogte van de schadevergoeding hangt af van de persoon en ernst van de belediging. Daarbij wordt in de Smartengeldgids gekeken wat er een soortgelijke gevallen wordt vergoed aan schade. Uiteindelijk beslist de rechter. Bij het begoten van de schadevergoeding heeft de rechter een grote vrijheid.

Valse Google Review verwijderen

Veel bedrijven worden geconfronteerd met een beschadigende of valse Google recensie of review. Dat kost klanten, reputatie en omzet. Het verwijderen van een valse review is niet eenvoudig en vaak een tijdrovende, kostbare en lastige klus. Google weigert namelijk bijna altijd om mee te werken. Zwan Advocaten heeft hier ervaring mee en zo nodig kan ook Google in kort geding gedagvaard worden waarbij verwijdering van de valse recensie wordt geëist en Google wordt verplicht om de gegevens van de persoon af te staan die de valse review heeft geplaatst. Op die persoon kan dan uw schade worden verhaald.

Advocaat social mediarecht in Den Haag nodig?

Zwan Advocaten is gespecialiseerd op het gebied van schade door uitlatingen op social media. Onze advocate social mediarecht is  specialiste en behaalt voor u het maximale resultaat. Vele uitermate tevreden klanten gingen u voor! U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@zwanadvocaten.nl Ook kunt u uw gegevens achterlaten en dan nemen wij contact met u op!

Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op

 

 

 

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl