Smaad en laster

Advocaat smaad en laster in Den Haag

Wordt er negatief over u gesproken in een artikel? Of heeft u te maken met een onnodig kwetsende review op social media? Sommige berichten kunnen behoorlijk negatieve gevolgen hebben en dan wilt u daar natuurlijk iets tegen doen!

Wanneer is er sprake van smaad en laster?

Het uitgangspunt in Nederland is dat iedereen zijn vrije mening mag geven. Ook aan het geven van je mening zijn echter wel grenzen verbonden. Om iets tegen de uitlating te kunnen doen moet de uitlating onrechtmatig zijn. Of een uitlating onrechtmatig is dient echter per geval beoordeeld te worden. In dit soort gevallen dient het recht op vrijheid van meningsuiting gewogen te worden met het recht op bescherming van de eer en goede naam of privacy. Een uitlating in het belang van de samenleving zal niet snel onrechtmatig. Een uitlating zonder maatschappelijk belang daarentegen wel.

Hoe wordt vastgesteld welk belang de doorslag moet geven?

Zoals gezegd wordt er per geval bekeken of een uitlating onrechtmatig is. De vraag die daarbij beantwoord moet worden is of en, zo ja, in welke mate de beschuldiging steun vond in het feitenmateriaal dat beschikbaar was ten tijde dat de uitlating werd gedaan. Er wordt dus naar het moment dat de uitlating werd gedaan gekeken.

Actie ondernemen tegen smaad en laster?

Is uw eer of goede naam geschonden of ondervindt u anderszins schade door een negatieve uitlating? Neem contact met ons op en wij helpen u uw schade te claimen en uw goede naam te zuiveren!

Juridische hulp nodig?

Zwan Advocaten is een advocatenkantoor met ruime kennis over en jarenlange ervaring in zaken over onrechtmatige publicatie, reputatieschade, smaad en laster, rectificatie en schadevergoeding. U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@zwanadvocaten.nl. Ook kunt u uw gegevens achterlaten en dan nemen wij contact met u op!

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Voor wie?

De advocaten van Zwan Advocaten staan zowel particulieren als (internationale) bedrijven bij en zijn werkzaam in heel Nederland.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl