Wanprestatie

Wat is wanprestatie?

Wanprestatie ofwel contractbreuk betekent dat u een overeenkomst heeft gesloten en de andere partij zijn afspraken niet nakomt. Bijvoorbeeld wanneer uw auto is verkocht en geleverd maar betaling uitblijft. Of wanneer u een fotograaf heeft besteld voor uw bruiloft en deze niet komt opdagen. Als gevolg van die wanprestatie lijdt u schade. Deze schade kunt u verhalen op de tegenpartij. Wij helpen u daarbij!

Wat te doen na wanprestatie?

U heeft een aantal juridische mogelijkheden:

  • het eisen dat de tegenpartij de overeenkomst alsnog nakomt;
  • opschorting (het niet-verrichten) van uw eigen (betalings)verplichtingen;
  • ontbinding van de overeenkomst;
  • schadevergoeding eisen (ingebrekestelling vereist voor intreden verzuim).

Wat moet ik doen om mijn schade vergoed te krijgen?

Ons kantoor kan u informeren over uw juridische positie en daarnaast de wederpartij aanschrijven. Indien nodig kunnen wij ook een gerechtelijke procedure opstarten om de wederpartij te dwingen tot nakoming. Laat hieronder uw gegevens achter en wij bellen u binnen 24 uur terug voor advies. Samen kijken we naar uw zaak en de juridische mogelijkheden.

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Kan ik ook ontbinding en schadevergoeding tegelijk eisen?

Ja dat kan, naast ontbinding of nakoming van de overeenkomst kunt u ook schadevergoeding eisen. De schade die u dan lijdt vorderen wij naast de ontbinding. Maar ook als u er voor kiest om de overeenkomst alsnog uit te laten voeren kunnen wij de extra kosten die u uiteindelijk heeft moeten maken voor u vorderen.

Heb ik altijd recht op schadevergoeding bij wanprestatie?

In veruit de meeste gevallen wel. Maar helaas niet altijd. Er zijn gevallen waarin dit niet het geval is, namelijk bij:

  • Overmacht; (de wederpartij draagt geen schuld voor het niet nakomen van de overeenkomst)
  • Omstandigheden die niet bij het sluiten van de overeenkomst voorzien zijn of hadden kunnen worden
  • Situaties waarin de redelijkheid en billijkheid met zich meebrengen dat bijvoorbeeld ontbinding/schadevergoeding niet mogelijk is.

Uiteraard kunnen ook andere situaties ervoor zorgen dat een contract niet meer nageleefd hoeft te worden. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer het contract vernietigd of nietig blijkt te zijn. Wij zoeken graag voor u uit of dat eventueel het geval is!

Voor wie?

De advocaten van Van der Zwan Advocaten staan zowel particulieren als (internationale) bedrijven bij en zijn werkzaam in heel Nederland.

Contact

Van der Zwan Advocaten
Dr. Lelykade 12 B
2583 CM Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@vanderzwanadvocaten.nl