Beslaglegging

Schade claimen na beslaglegging

Is er beslag gelegd bijvoorbeeld op uw pand, bankrekening of auto? Dan kan dit grote gevolgen voor u hebben. En zeker als dit beslag onrechtmatig is wilt u dat het zo snel mogelijk stopgezet wordt. Wanneer een beslag onrechtmatig is gelegd, kan in sommige gevallen ook een schadevergoeding worden gevorderd. Heeft u schade door beslaglegging? Lees dan verder.

Wat moet ik doen om mijn schade vergoed te krijgen?

Laat u helpen door één van de advocaten van Van der Zwan Advocaten. Het bepalen van de hoogte van de schade van het onrechtmatige beslag kan lastig zijn. Een juridisch specialist kan u helpen uw recht te krijgen. Laat hieronder uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op om uw zaak door te nemen.

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Wanneer is een beslag onrechtmatig?

Een beslag kan om twee redenen onrechtmatig zijn:

  1. Allereerst kan het beslag totaal ongegrond blijken te zijn. De beslaglegger is dan risicoaansprakelijk. De beslaglegger zal dan de opgelopen schade aan de beslagene moeten vergoeden.
  2. Indien het beslag gedeeltelijk ongegrond blijkt te zijn (bijvoorbeeld omdat het bedrag te hoog is of onnodig lang is gehandhaafd), dan moet worden gekeken of er een schadevergoeding wegens onrechtmatige daad betaald moet worden.

Welke schade kan ik vorderen?

Wanneer er sprake is van misbruik van recht, is de beslaglegger aansprakelijk voor de schade die u hierdoor heeft geleden. Voor vaststelling van de hoogte van de schade wordt in de rechtspraak vaak gekeken naar het bedrag aan wettelijke rente over het bedrag waarvoor de teveel aan zekerheid is verkregen. Het betreft dus de wettelijke rente vanaf het moment van beslaglegging tot aan het moment van het opheffen van het beslag. Wanneer een beslagene een hogere schadevergoeding vordert, moet sprake zijn van een bijzondere omstandigheden waardoor een hogere schadevergoeding dient te worden betaald.

 

Voor wie?

De advocaten van Van der Zwan Advocaten staan zowel particulieren als (internationale) bedrijven bij en zijn werkzaam in heel Nederland.

Contact

Van der Zwan Advocaten
Dr. Lelykade 12 B
2583 CM Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@vanderzwanadvocaten.nl