Schade

Schadevergoeding

Lijdt u schade omdat uw aannemer zijn afspraken niet nakomt en geen goed werk aflevert? Bent u betrokken bij een aanrijding en is er tegen  uw auto aan gereden? Of keert uw verzekeraar de door u geleden schade niet uit? In al dit soort kwesties wilt u uiteraard uw schade vergoed krijgen.

Wordt mijn schade altijd vergoed?

Nee helaas niet, uitgangspunt in de wet is namelijk dat iedereen in principe zijn eigen schade draagt. Als u dus struikelt en valt omdat u niet goed uitkijkt is dat uw eigen schuld en moet u uw schade, bijvoorbeeld een kapotte broek en schaafwonden, zelf dragen. Maar als iemand anders schuld heeft aan uw val en een verwijt kan worden gemaakt, dit heet schuldaansprakelijkheid, dan moet die ander wel uw schade vergoeden.

Wie is er aansprakelijk voor mijn schade?

Of iemand is aansprakelijk omdat hij of zij een bepaalde hoedanigheid (ouder, eigenaar van een huis, werkgever etc.) heeft. Dit wordt risicoaansprakelijkheid genoemd. Hierbij speelt ‘schuld’ of “verwijtbaarheid” geen rol. Denk bijvoorbeeld aan de eigenaar van een huis. Andere voorbeelden zijn de aansprakelijkheid voor een dier (paarden, honden), aansprakelijkheid van ouders voor hun kinderen jonger dan 14 jaar (of 15 of 16 jaar), en van werkgevers voor de daden van hun werknemers en ondergeschikten. Deze vorm van risicoaansprakelijkheid wordt ook wel kwalitatieve aansprakelijkheid genoemd.

Wat moet ik doen om mijn schade vergoed te krijgen?

U dient altijd diegene die aansprakelijk is voor uw schade schriftelijk aansprakelijk te stellen. Dit heet een aansprakelijkstelling. Doet u dat niet dan ontstaat er voor u ook geen recht op schadevergoeding. Verder moet ook altijd het oorzakelijk verband tussen de schadegebeurtenis en de geleden schade worden aangetoond. Dit heet het causaal verband. De schade mag ook niet in een te ver verwijderd stadium staan. Verder moet ook voldaan worden aan het zogenaamde relativiteitsvereiste. Dus: als iemand niet tijdig en op de juiste wijze aansprakelijk is gesteld kan daardoor het recht op schadevergoeding vervallen of verjaren. Kortom, niet eenvoudig allemaal!

Zeker niet als u ook nog eens bedenkt dat de aansprakelijke partij de schade meldt bij zijn verzekeraar. Die verzekeraar wil natuurlijk niet aan u uitkeren en zal er alles aan doen om uw schade niet uit te betalen. Daarbij worden alle juridische trucs uit de kast gehaald. Voor een verzekeraar is dat dagelijks werk. Voor u niet: neem dus tijdig een gespecialiseerd advocaat aansprakelijkheidsrecht en schade in de arm.

Voorts kan het schade en aansprakelijkheidsrecht raakvlakken hebben met het bestuursrecht en het strafrecht. Uiteraard staan wij u ook daarin met raad en daad bij.

Smaad en laster

Wordt er negatief over u gesproken in een artikel? Of heeft u te maken met een onnodig kwetsende review op social media? Sommige berichten kunnen behoorlijk negatieve gevolgen hebben en dan wilt u daar natuurlijk iets tegen doen!

Wanneer is er sprake van smaad en laster?

Het uitgangspunt in Nederland is dat iedereen zijn vrije mening mag geven. Ook aan het geven van je mening zijn echter wel grenzen verbonden. Om iets tegen de uitlating te kunnen doen moet de uitlating onrechtmatig zijn. Of een uitlating onrechtmatig is dient echter per geval beoordeeld te worden. In dit soort gevallen dient het recht op vrijheid van meningsuiting gewogen te worden met het recht op bescherming van de eer en goede naam of privacy. Een uitlating in het belang van de samenleving zal niet snel onrechtmatig. Een uitlating zonder maatschappelijk belang daarentegen wel.

Hoe wordt vastgesteld welk belang de doorslag moet geven?

Zoals gezegd wordt er per geval bekeken of een uitlating onrechtmatig is. De vraag die daarbij beantwoord moet worden is of en, zo ja, in welke mate de beschuldiging steun vond in het feitenmateriaal dat beschikbaar was ten tijde dat de uitlating werd gedaan. Er wordt dus naar het moment dat de uitlating werd gedaan gekeken.

Actie ondernemen tegen smaad en laster?

Is uw eer of goede naam geschonden of ondervindt u anderszins schade door een negatieve uitlating? Neem contact met ons op en wij helpen u uw schade te claimen en uw goede naam te zuiveren!

Juridische hulp nodig?

Zwan Advocaten is een advocatenkantoor met ruime kennis over en jarenlange ervaring in zaken omtrent het verhalen van schade. U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@zwanadvocaten.nl. Ook kunt u uw gegevens achterlaten en dan nemen wij contact met u op!

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Voor wie?

De advocaten van Zwan Advocaten staan zowel particulieren als (internationale) bedrijven bij en zijn werkzaam in heel Nederland.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl