Verbintenissenrecht

Het verbintenissenrecht is een breed rechtsgebied. In essentie geeft het de rechtsverhoudingen tussen verschillende personen (of ondernemingen) aan. Het kan gaan om een verbintenis die uit de wet voortvloeit (bijvoorbeeld de verplichting om iemand zijn schade te vergoeden na een aanrijding) of om een verbintenis die partijen zelf zijn aangegaan zoals een verbintenis in het kader van een koopovereenkomst. Een verbintenis betekent dat de schuldenaar verplicht is een prestatie te verlenen aan de schuldeiser.

Wanneer een van de partijen tekort schiet (zich niet houdt aan de gemaakte afspraken of verplichtingen), kunnen er problemen ontstaan. Dergelijke geschillen gaan vaak over de uitleg van een overeenkomst en de vraag of er deugdelijk is nagekomen. Daarnaast valt bijvoorbeeld ook het ‘leerstuk’ van de onrechtmatige daad onder het verbintenissenrecht. Dit houdt in dat u ook bij aansprakelijkheid- en schadegevallen zoals verkeersongelukken bent aangewezen op het verbintenissenrecht.

Van der Zwan Advocaten kan u – onder andere – van dienst zijn bij:

Preventief

Voorkom onduidelijkheden en zorg ervoor dat u altijd duidelijke afspraken op papier heeft staan. Van der Zwan Advocaten helpt u graag bij het opstellen of nakijken van overeenkomsten. Onze advocaten waken daarbij voor uw belangen en zorgen ervoor dat uw afspraken conform de wet- en regelgeving worden opgesteld. Wanneer u reeds afspraken heeft gemaakt, kunnen onze advocaten uw overeenkomsten ook beoordelen en eventueel de nodige aanvullende bepalingen toevoegen.

Geschillen

Bent u onverhoopt al in een geschil verwikkeld geraakt over de nakoming van een overeenkomst of heeft u bijvoorbeeld te maken met een aansprakelijkheidskwestie? dan staan onze advocaten u hierin uiteraard graag bij. Ons doel is een oplossing te bereiken die het meest in uw belang is. Neem daarom – uiteraard geheel vrijblijvend – contact op voor een juridisch intakegesprek. U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@vanderzwanadvocaten.nl

Ook interessant!

Van der Zwan is specialist in sport en sportrecht en met name voetbal. Richard van der Zwan is de voetbaladvocaat, zie www.voetbaladvocaat.nl

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl