Advocaat in een (bodem)procedure

Wat is een bodemprocedure?

De bekendste gerechtelijke procedure is de zogeheten bodemprocedure. Een bodemprocedure is de juridische term voor wat meestal een rechtszaak wordt genoemd. De bodemprocedure is dus de normale procedure bij een conflict. Het grote verschil met andere procedures is dat het in een bodemprocedure de bedoeling is dat het gehele geschil definitief beslist wordt. Als u het echter niet eens bent met de uitspraak van de rechter in de bodemprocedure, dan kunt u (als u op tijd bent) in hoger beroep gaan.

Het verloop van een bodemprocedure?

Dagvaarding

Een bodemprocedure begint altijd met een dagvaarding of een verzoekschrift. Het grootste deel van de procedures wordt ingeleid met een dagvaarding. In een dagvaarding wordt door de partij aangegeven wat de vordering is en er worden gronden en bewijzen aangedragen.

Een procedure die wordt ingeleid met een dagvaarding wordt ook wel een vorderingsprocedure genoemd. Dit omdat men in zo’n procedure bijna altijd iets van de wederpartij te vorderen heeft. In een vorderingsprocedure zijn er partijen die iets van elkaar te vorderen hebben en de rechter vragen om te beslissen over deze vordering. Als de rechter uitspraak doet in zo’n procedure, wordt dat het vonnis genoemd.

Verzoekschrift

Verzoekschriftprocedures komen veel minder voor. Dit soort procedures zijn voornamelijk in het personen- en familierecht en in het arbeidsrecht te vinden. In een verzoekschrift wordt een rechter verzocht om een bepaalde uitspraak te doen. Een voorbeeld van een verzoekprocedures zijn procedures waarbij iemand de rechter verzoekt om een persoon onder bewind te plaatsen. Als de rechter uitspraak doet in een verzoekschriftprocedure dan wordt dat een beschikking genoemd.

Verweer

Als er een wederpartij is in de zaak, dan krijgt die partij de gelegenheid om verweer te voeren tegen de vordering of het verzoek van de eisende partij. De wederpartij zal dan in een conclusie van antwoord toelichten waarom hij het niet eens is met de eisende partij en daarvoor gronden en bewijzen aandragen.

Comparitie/re- en dupliek

Nadat beide partijen hun standpunten hebben aangegeven volgt meestal de mondelinge behandeling (comparitie). Bij de mondelinge behandeling krijgen de partijen voor de rechter nogmaals de kans om hun zaak te bepleiten. De rechter kan dan ook vragen stellen. Als de rechter heeft besloten dat een mondelinge behandeling niet nodig is, krijgen de partijen nogmaals de mogelijkheid om op elkaars standpunten te reageren. Dat wordt de repliek en dupliek genoemd.

Uitspraak

Als de rechter de feiten duidelijk heeft, dan doet hij een uitspraak. Als dit nog niet het geval is na de vorige stap, dan kan de rechter bepalen dat er nog meer schriftelijke of mondelinge rondes volgen. Daarnaast kan de rechter een zogeheten tussenvonnis wijzen, waarin over een deel van de zaak wordt beslist. Aan het eind van de zaak wijst de rechter een eindvonnis.

Moet ik altijd een advocaat hebben in een procedure?

In een groot aantal procedures is het verplicht om vertegenwoordigd te worden door een advocaat. Dit geldt alleen niet bij procedures voor de kantonrechter. Maar ook daarbij geldt dat het erg belangrijk is om te worden bijgestaan door een specialist met een ruime proceservaring. Zo’n specialist vindt u bij Van der Zwan advocaten. Onze aanpak kenmerkt zich door onze expertise en onze betrokkenheid. Heeft u nog vragen of bent u betrokken geraakt in een procedure? Bent uw op zoek naar een goede advocaat in Scheveningen? Neem vooral contact met ons op.  U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@vanderzwanadvocaten.nl.

Over ons

Van der Zwan Advocaten is een advocatenkantoor in Den Haag dat is gespecialiseerd in aansprakelijkheid, verzekeringen en letselschade.