Incasso- en faillissement

Heeft u facturen die maar niet betaald worden? Of gaat het niet goed met uw onderneming en denkt u erover om faillissement aanvragen? Dan bent u bij Van der Zwan advocaten aan het juiste adres. Wij denken graag met u mee over uw mogelijkheden. Wij hebben gespecialiseerde incasso- en faillissementsadvocaten en wij zijn aangesloten bij de Vereniging van Incasso en proces Advocaten V.I.A.

Incasso’s

Ondernemers hebben er maar al te vaak last van: onbetaalde facturen. Met name als er sprake is van een grote vordering of als er al werkzaamheden worden verricht, is dit erg vervelend. Om uw klant te tot betaling te dwingen, is het vaak erg nuttig om een incasso advocaat in de arm te nemen. Wij helpen u graag in de verschillende fases van het proces, met het doel om alsnog uw facturen betaald te krijgen. Wij doen dit zo kostenefficiënt mogelijk en altijd in overleg met u.

Vaak beginnen we met het schrijven van één of meerdere sommaties. Een sommatie is een schriftelijke aanmaning waarin de debiteur verzocht wordt om alsnog tot betaling over te gaan. Ook worden daarin de buitengerechtelijke incassokosten en de rente bij uw schuldeiser gevorderd.

Mocht deze aanmaning geen effect hebben, dan denken wij graag met u mee over andere -voor u efficiënte- opties. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld het opstarten van een kort geding-procedure, beslag leggen of zelfs het aanvragen van het faillissement van uw schuldenaar. Het incasseren van de vordering buiten de rechtszaal heeft, mede vanwege de kosten, niet onze voorkeur, maar wij schrikken er niet voor terug om voor u te procederen.

Faillissement

Het dreigen met een faillissement kan een goed drukmiddel zijn om uw openstaande vorderingen, incasso’s, betaald te krijgen.

Hou er wel rekening mee dat wanneer het faillissement ook echt wordt uitgesproken allle gelegde beslagen vervallen en alle schuldeisers, behalve die een preferente (=bevoorrechte) vordering hebben gelijk worden behandeld.

Wat zijn de gevolgen van een faillissement?

Een faillissement wordt uitgesproken door de rechter op verzoek van een bedrijf zelf. Dit heet de eigen aangifte. Maar meestal wordt het faillissement aangevraagd door één van de schuldeisers. Een faillissement betekent dat het bedrijf of de persoon zelf niet meer de beschikking over het vermogen heeft. Er wordt een curator aangesteld die het bedrijf fitelijk overneemt en zal proberen om zoveel mogelijk schulden betaald te krijgen.

Wat zijn de risico’s van een faillissement?

Bevindt u zich zelf in een toestand van opgehouden hebben te betalen en dreigt er een faillissement of overweegt u zelf uw eigen faillissement aan te vragen? Wij helpen uw graag om uw risico’s in kaart te brengen. Mogelijke risico’s zijn dat u als bestuurder aansprakelijk wordt gesteld omdat er fouten zijn gemaakt voor het faillissement. Een andere risico van faillissement is dat u zelf aansprakelijk bent voor de schulden, omdat u niet vanuit een B.V. gehandeld heeft. Ook kijken wij mee of er een minder verstrekkende mogelijkheid is dan faillissement, zoals surséance van betaling.

Wilt u uw onderneming failliet laten verklaren, heeft iemand anders een faillissementsaanvraag voor uw onderneming ingediend of wilt u zelf iemand failliet laten verklaren? Van der Zwan Advocaten is een advocatenkantoor met geruime kennis en ervaring met faillissementsaanvragen en staat u hierbij graag bij. U kunt voor een gratis (telefonisch) advies altijd contact met ons kantoor opnemen om de mogelijkheden in uw situatie te bespreken. U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@vanderzwanadvocaten.nl.

Over ons

Van der Zwan Advocaten is een advocatenkantoor in Den Haag dat is gespecialiseerd in aansprakelijkheid, verzekeringen en letselschade.