Hoger beroep

Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechtbank in uw zaak? Misschien kunt u nog in hoger beroep!

Wat is hoger beroep?

Het hoger beroep is een herbeoordeling van uw zaak. Als u het niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank, dan kunt u in veel gevallen in hoger beroep. Een andere hogere rechter (meestal het Gerechtshof) kijkt nog een keer naar de feiten en beslist daarna of hij het eens is met het oordeel van de rechtbank of dat hij een andere uitspraak doet.

Wat zijn de voorwaarden voor hoger beroep?

Zoals gezegd kunt u in veel gevallen in hoger beroep. Er zijn wel een aantal voorwaarden waaraan u moet voldoen voordat u in hoger beroep kunt.

  • In hoger beroep moet u in civiele procedures altijd worden vertegenwoordigd door een advocaat. U kunt dus niet zelf hoger beroep instellen.
  • De zaak moet een financieel belang hebben van boven de €1.750,- (in civiele zaken). In strafzaken moet de opgelegde boete voor een overtreding hoger zijn dan €50,-, anders kunt u niet in hoger beroep.
  • De termijn mag niet verstreken zijn. Bij civiele procedures is de termijn meestal drie maanden, behalve in geval van een kort geding. Dan is de termijn korter, namelijk vier weken. In strafzaken heeft u slechts twee weken om hoger beroep in te stellen.
  • De zaak moet geschikt zijn voor hoger beroep. In sommige procedures (zoals procedures over het ontbinden van een arbeidsovereenkomst) is het volgens de wet niet mogelijk om in hoger beroep te gaan.  

Hoe moet ik in hoger beroep gaan?

In civiele procedures kunt u in hoger beroep gaan via uw advocaat. De advocaat stelt dan een appeldagvaarding op en stuurt die naar de wederpartij en het hof. In de dagvaarding staat dat u wilt dat het hof het vonnis van de rechtbank vernietigt. Daarna geeft u met uw advocaat in de zogenaamde memorie van grieven aan waarom u het niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank. De wederpartij mag daar op reageren. Vervolgens vindt er een zitting plaats. Tot slot wijst het hof een arrest. Hierin verklaart de rechter het beroep (deels) gegrond of ongegrond.  

In strafzaken kunt u of uw advocaat bij de rechtbank aan dat u in hoger beroep wilt. Hierbij moet u aangeven waarom u het niet eens bent met de uitspraak van de rechter. Daarna zal er een zitting plaatsvinden waarna het hof een beslissing neemt.

Is hoger beroep verstandig?

Het hangt van verschillende factoren af of het verstandig is om in hoger beroep te gaan. Het is altijd belangrijk om u te realiseren dat het hof de zaak helemaal opnieuw beoordeelt. De nieuwe uitspraak kan voordeliger, maar ook nadeliger zijn dan de uitspraak door de rechtbank. Daarnaast kost een hoger beroepzaak (vooral in civiele zaken) veel tijd. U zult dus nog langer in onzekerheid zitten. Als uw beroep echter kansrijk is, dan kan dit de moeite waard zijn.

Hoger beroep advocaat

Wilt u weten of in hoger beroep gaan in uw geval verstandig is? Of bent u op zoek naar een advocaat die u in hoger beroep bij kan staan? Wij bieden een advocaat gespecialiseerd in hoger beroep die u kan helpen. U kunt vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor. Neem direct contact op via ons telefoonnummer: 070 789 0090 of via info@vanderzwanadvocaten.nl.

Over ons

Van der Zwan Advocaten is een advocatenkantoor in Den Haag dat is gespecialiseerd in aansprakelijkheid, verzekeringen en letselschade.