Procesrecht

Waarom een gespecialiseerd advocaat Procesrecht?

Vroeg of laat krijgen veel mensen er helaas mee te maken: een gerechtelijke procedure. Procederen is zelden leuk, maar soms wel noodzakelijk om een geschil op te lossen. Voor het voeren van een gerechtelijke procedure en het behalen van een optimaal resultaat, heeft u een specialist nodig die precies de procesregels kent en de juiste tactiek voor u bepaalt. Een specialist doet dit aan de hand van het procesrecht.

Het procesrecht bevat de spelregels voor het voeren van een gerechtelijke procedure. Procesrecht is dus de verzamelnaam voor alle voorschriften die gelden bij gerechtelijke procedures. Er zijn verschillende plekken waar geprocedeerd wordt, zoals bij de kantonrechter, de rechtbank, in hoger beroep bij het Gerechtshof of bij een arbitragetribunaal.

Hoe begint een gerechtelijke procedure?

Een gerechtelijke procedure begint met een dagvaarding of een verzoekschrift. Daarnaast kan er sprake zijn van een arbitragebeding (bijvoorbeeld bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw). Van der Zwan Advocaten is gespecialiseerd in het voeren van gerechtelijke procedures (bodemprocedure, hoger beroep en kort geding) en arbitrageprocedures. Wij staan u graag bij om juridische geschillen te voorkomen. Maar als het niet anders kan en er is al een geschil ontstaan dat niet buiten rechte kan worden opgelost, dan bent u verzekerd van de beste juridische bijstand.

Hoe win je een gerechtelijke procedure?

Belangrijk is natuurlijk dat u een sterke zaak heeft. Anders wordt afgeraden om überhaupt een gerechtelijke procedure te gaan voeren. Dat kost alleen maar geld. Maar ook met een sterke zaak kan iemand een gerechtelijke procedure verliezen.  Rechtszaken worden namelijk dikwijls verloren omdat er een fout wordt gemaakt in de procedure. Het is dus erg belangrijk dat u in een procedure door een advocaat wordt bijgestaan die een expert is in die regels. Bij Zwan Advocaten vind je die expert. Wij zijn een gespecialiseerd in procesrecht (en lid van de Vereniging van Incasso en proces Advocaten V.I.A.). Daarom zijn wij de juiste keuze!

Vragen waarmee wij u kunnen helpen:

 • Welk recht is van toepassing op mijn procedure en welke rechter is bevoegd?
 • Ik ben partij bij een procedure, wat moet ik nu doen?
 • Hoe moet ik een procedure opstarten?
 • Mijn rekeningen worden niet betaald, wat kan ik doen?
 • Ik heb een dagvaarding ontvangen, moet ik een tegeneis stellen?
 • Wat voor bewijzen heb ik nodig?
 • Is het verstandig om hoger beroep in te stellen?
 • Hoe zit het met de proceskosten?

In een procedure houden wij ons bezig met vragen als:

 • Welk recht is toepasselijk?
 • Welke rechter is bevoegd?
 • Welke handeling is vereist? Is er al een roldatum bekend, moet de advocaat zich al stellen of kan er beter worden gewacht?
 • Welk procesreglement is van toepassing en welke kansen biedt dat?
 • Moet/kan er een tegeneis worden ingesteld?
 • Kan er een incidentele vordering worden ingesteld?
 • Kunnen/dienen er voorlopige voorzieningen worden ingesteld?
 • Op wie rust de bewijslast?
 • Is het raadzaam om een voorlopig getuigenverhoor, een deskundige of een descente te vragen?
 • Hoe zit het met de substantiëringsplicht? En met de bewijsaandraagplicht?
 • Is de uitspraak uitvoerbaar bij voorraad?
 • Klopt het vonnis? Of moet/kan er om een aanvulling of verbetering van het vonnis worden verzocht?
 • Is het raadzaam om hoger beroep in te stellen?
 • Kloppen de proceskosten en is het liquidatietarief goed toegepast? Ook in geval er wordt geprocedeerd op basis van een toevoeging? .

Wij staan u graag bij in de volgende procedures:

 • Kort gedingprocedures bij de voorzieningenrechter
 • Kantonzaken
 • Bodemprocedures bij de sector Handel van de rechtbank
 • Hoger beroep bij het Gerechtshof
 • Procedures bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw
 • Procedures bij het KiFiD (het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening)
 • Zaken tot het houden van voorlopig getuigenverhoor
 • Procedures tot het houden van een voorlopig deskundigenbericht
 • Procedures tot het leggen van bewijsbeslag
 • Verlof- en opheffingsprocedures omtrent het leggen van conservatoir beslag.
 • Omtrent executoriaal beslag
 • Incassoprocedures
 • Faillissementsaanvragen.

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Voor wie?

De advocaten van Zwan Advocaten staan zowel particulieren als (internationale) bedrijven bij en zijn werkzaam in heel Nederland.

Contact

Zwan Advocaten
Frederik Hendriklaan 59A

Postbus 17462

2502 CL Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl