Procesrecht

Procesrecht is het spelregelboekje aan de hand waarvan een gerechtelijke procedure wordt gevoerdHet  is de verzamelnaam voor alle regels die gelden voor procedures, bij kantonrechter, rechtbank of in hoger beroep bij het Gerechtshof en bij arbitrage. Het is belangrijk dat u in een procedure door een advocaat wordt bijgestaan die die regels heel goed kent. Rechtszaken worden dikwijls verloren omdat niet de juist procedure wordt gevolgd.

Voor het voeren van een gerechtelijke procedure en het behalen van een optimaal resultaat, heeft u een specialist nodig die precies de procesregels kent en de juist tactiek voor u bepaald. Van der Zwan Advocaten is die specialist. Wij zijn een gespecialiseerd incasso en procesrechtkantoor ( lid van de Vereniging van Incasso en proces Advocaten V.I.A.) en dus de juiste keuze!.

Zo weet een goede procesrecht advocaat u door het proces te leiden en vragen te beantwoorden zoals:

 • welk recht is toepasselijk?
 • welke rechter is bevoegd?
 • wat moet er gebeuren, welke handeling is vereist? Is er al een roldatum bekend, moet de advocaat zich al stellen of kan er beter worden gewacht?
 • welk procesreglement is van toepassing en welke kansen biedt dat?
 • moet/kan er een tegeneis, een eis in reconventie, worden ingesteld?
 • kan er een incidentele vordering worden ingesteld?
 • kan/dient er een voorlopige voorzieningen worden ingesteld?
 • hoe zit het met de bewijslast? En met de  bewijsmiddelen?
 • (is het raadzaam om een voorlopig)getuigenverhoor te verzoeken? Of een deskundigenbericht te vragen? Misschien wel een descente, een plaatsopneming?
 • hoe zit het met de substantiëringsplicht? En met de bewijsaandraagplicht?
 • is de uitspraak uitvoerbaar bij voorraad?
 • als er vonnis is gewezen, klopt dat? Of moet/kan er om een aanvulling of verbetering van het vonnis worden verzocht?
 • is het raadzaam om hoger beroep in te stellen?
 • en hoe zit het met de proceskosten? Kloppen die en is het liquidatietarief goed toegepast? Ook in geval er wordt geprocedeerd op basis van een toevoeging? .

Een procedure begint met een dagvaarding of een verzoekschrift. Daarnaast kan er sprake zijn van een arbitragebeding (bijvoorbeeld bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw). Van der Zwan Advocaten is gespecialiseerd in het voeren van gerechtelijke procedures (bodemprocedure, hoger beroep en kort geding) en arbitrageprocedures. Wij staan u graag bij om juridische geschillen te voorkomen. Maar als het niet anders kan en er is al een geschil ontstaan dat niet buiten rechte kan worden opgelost, dan bent u verzekerd van de beste juridische bijstand.

In onze procespraktijk staan wij u bij in procedures:

 • bij de Voorzieningenrechter in Kort geding
 • bij de sector Kanton, Kantonrechter
 • bij de sector Handel, Rechtbank
 • bij het Gerechtshof in Hoger beroep
  • bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw
 • bij het KiFiD – het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
 • tot het houden van voorlopig getuigenverhoor
 • tot het houden van een voorlopig deskundigenbericht
 • tot het leggen van bewijsbeslag
 • verlof tot en opheffen van leggen van conservatoir beslag.
 • opheffen van gelegd conservatoir beslag
 • faillissementsaanvraag.

Juridische hulp nodig?

Bent u voornemens om een gerechtelijke procedure te starten of worden uw rekeningen niet betaald? Neem dan – uiteraard geheel vrijblijvend – contact op. U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@vanderzwanadvocaten.nl.

Contact

Dr. Lelykade 12 B

2583 CM Den Haag

Over ons

Van der Zwan Advocaten is een advocatenkantoor in Den Haag dat is gespecialiseerd in aansprakelijkheid, verzekeringen en letselschade.