Privacyverklaring Van der Zwan Advocaten

Van der Zwan Advocaten respecteert de privacy van zijn cliënten en van de bezoekers van zijn website www.vanderzwanadvocaten.nl. (Persoons)gegevens worden met de grootst mogelijk zorgvuldigheid behandeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Van der Zwan Advocaten verwerkt persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • basispersoonsgegevens (bijv. voor- en achternaam, titel, geslacht, bedrijf waar u werkzaam bent);
 • contactgegevens (bijv. postadres, telefoonnummer, e-mailadres);
 • aanvullende persoonsgegevens (bijv. geboortedatum, nationaliteit, identiteitsbewijs);
 • financiële gegevens (bijv. bankrekeningnummer);
 • persoonsgegevens die u verstrekt als u bij ons solliciteert (bijv. opleidingsgegevens);
 • (persoons)gegevens die u actief aan ons verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van ons contactformulier;
 • overige persoonsgegevens die wij van u of over u verkrijgen of die wij zelf kunnen verkrijgen en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doelen.

Hoe wij uw persoonsgegevens verkrijgen

Doorgaans zullen wij uw persoonsgegevens van uzelf verkrijgen, bijvoorbeeld doordat u een opdracht met dienstverlening met ons kantoor aangaat of een formulier op onze website invult of ons kantoor mailt, bij ons solliciteert of tijdens (telefoon)gesprekken en briefwisselingen die wij met (of ten behoeve van u) voeren.

Ook kunnen wij uw persoonsgegevens op andere manieren verkrijgen, zoals van een andere partij (tijdens de uitoefening van onze dienstverlening), via (openbare) registers of uit openbare bronnen en websites.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Juridische dienstverlening
Wij verwerken alleen die gegevens die nodig zijn voor het (zo goed mogelijk) kunnen uitvoeren van onze dienstverlening. Het betreft onder meer de voorbereiding, uitvoering en afronding van een aan ons verstrekte betreffende opdracht of het voeren van een gerechtelijke procedure.

Nakomen wettelijke verplichtingen en (beroeps)regels
Wij verwerken persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en voor advocaten geldende regelgeving en beroepsregels.

Tevredenheidsonderzoeken
Wij vinden het belangrijk om te weten wat u van onze dienstverlening vindt. Daarom kunnen wij u (na afronding van een opdracht) uitnodigen om een tevredenheidsonderzoek in te vullen.

Reactie op vacature
Om uw sollicitatie in behandeling te nemen, vragen wij om uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden zorgvuldig behandeld en worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Het analyseren van het gebruik van onze website
Wij verzamelen gebruikersstatistieken (met behulp van Google Analytics) om op die manier (het gebruiksgemak van) onze website(s) te verbeteren.

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG

Dit doen wij op grond van (ten minste) één van de volgende in de AVG genoemde rechtsgronden:

 • voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • vanwege een wettelijke verplichting;
 • met uw toestemming;
 • vanwege een gerechtvaardigd belang.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij zullen uw persoonsgegevens niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of daartoe directe aanleiding is en het ook in uw eigen – gekozen – belang is (zoals externe leveranciers die door ons zijn ingeschakeld voor verwerkingen).

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf overigens eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG. Wij sluiten een verwerkersovereenkomst met onze externe leveranciers aan wie wij persoonsgegevens verstrekken, die voldoet aan de eisen van de AVG.

Voor het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid en de inhoud van onze website(s), verzamelen we het surfgedrag van onze websitebezoekers. Dat doen wij met Google Analytics.

Let op! Onze website(s) bevat(ten) mogelijk links naar externe websites. Wij dragen geen verantwoordelijkheid met betrekking tot hoe externe partijen met uw gegevens omgaan (tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in deze privacyverklaring). Hiervoor verwijzen wij u vriendelijk door naar de privacyverklaring van die externe websites.

Uw rechten

U heeft het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van uw (persoons)gegevens. Tevens kunt u ons verzoeken om het gebruik van uw (persoons)gegevens te beperken of bezwaar maken tegen het gebruik van uw (persoons)gegevens. Neem voor vragen contact met ons op via info@vanderzwanadvocaten.nl.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd. Dit kan uiteraard per geval verschillen.

Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn op grond van beroeps- of gedragsregels dan houden wij die termijnen ten minste aan.

Vragen of klachten

Indien u vragen of klachten heeft over het gebruik van uw (persoons)gegevens door Van der Zwan Advocaten, kunt u contact met ons opnemen via info@vanderzwanadvocaten.nl. Wij proberen dan samen met u een oplossing te vinden. Voor zover dit niet lukt, verwijzen wij u naar de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u overigens ook algemene informatie over de AVG.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Raadpleeg deze pagina voor de meest actuele privacyverklaring.

U heeft altijd de mogelijkheid om de persoonsgegevens die wij van u verwerken inzien. Uw heeft het recht uw persoonsgegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet juist zijn. Vragen of klachten over onze Privacy Verklaring, kunt u mailen naar info@vanderzwanadvocaten.nl.