Koopovereenkomst

Een koopovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, verkoper, zich verbindt een zaak te geven aan de andere partij, de koper, en de koper zich verbindt daarvoor een prijs te betalen (art. 7:1 BW). De verkoper is verplicht de zaak bij betaling over te dragen in eigendom aan de koper.

Een koopovereenkomst komt tot stand wanneer een aanbod daartoe wordt aanvaard. Maar aangezien niet altijd duidelijk is of er een aanbod is gedaan en evenmin of een bepaalde uitlating of mededeling als een aanvaarding van dat aanbod moet worden gezien ontstaan er regelmatig misverstanden over de vraag of er een koopovereenkomst tot stand is gekomen. En zo ja wat dan de prijs is en welke voorwaarden er gelden. Een koop kan mondeling worden gesloten, wat ook nog eens voor bewijsproblemen kan zorgen. Meestal wordt een koop in een  schriftelijk contract vastgelegd en door koper en verkoper ondertekend.

Onroerend goed

Ook de koop en verkoop van een woning, huis of bedrijfspand valt “gewoon” onder de artikelen 7:1 BW e.v. De verkochte onroerende zaak moet aan de overeenkomst beantwoorden (art. 7:17 BW) en dienen voor het gebruik waarvoor het is gekocht. De levering van de eigendom van een onroerende zaak moet via een notariële akte en notarieel transport (=de overdracht). De notaris schrift de betreffende notariële akte in de registers van het Kadaster. Lees hier verder over koop en verkoop van onroerend goed.

Handelscontracten

In het zakenleven sluit u bijna dagelijks overeenkomsten, de meeste daarvan zijn koopovereenkomsten. Bij een zakelijk geschil komt het aan op wat er in de koopovereenkomst staat. Wat is afgesproken, wat mochten partijen over en weer van elkaar verwachten en wat staat er in de kleine lettertjes en in de algemene voorwaarden? Een ervaren advocaat contractenrecht van Van der Zwan Advocaten kan u daarover advies geven.

Roerende zaken

Koopovereenkomsten over roerende zaken, zoals bijvoorbeeld een boot, auto of een camper, kunnen grote waarde vertegenwoordigen. Het is daarom raadzaam om altijd zorgvuldig de koopovereenkomst goed te lezen voordat u deze ondertekend. En komen er toch problemen dan staat één van onze ervaren advocaten u graag bij.

Advocaat koopovereenkomst in Den Haag nodig?

Van de Zwan Advocaten is gespecialiseerd in het oplossen van geschillen bij koop en koopovereenkomsten, in het bijzonder op het gerechtelijke traject. Onze advocaten zijn specialisten en behalen voor u het maximale resultaat tegen een scherp tarief. Vele uitermate tevreden klanten gingen u voor! Heeft u een vraag neem dan contact op of mail naar info@zwanadvocaten.nl  Dan nemen wij vervolgens contact met u op!

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl