Koop en verkoop woning

Advocaat geschil bij koop woning

Waarschijnlijk één van de belangrijkste overeenkomsten die u in uw leven sluit: de koopovereenkomst van een woning. Tijdens de koop van een woning kunnen er verschillende juridische problemen ontstaan. Lees hier tegen welke problemen u kunt aanlopen.

De overdracht

Soms komt het voor dat na het sluiten van een koopovereenkomst de verkoper bij de notaris de eigendom van de woning niet wenst over te dragen. U kan dan middels een kort geding nakoming vorderen bij de rechter.

De makelaar en notaris

Bij de koop van een woning zijn (vaak) een makelaar en notaris betrokken. Indien uw makelaar of notaris fouten heeft gemaakt bij de begeleiding van de koop van de woning kan er een klacht worden ingediend via het tuchtrecht. Er wordt in principe geen schade vergoed in tuchtrechtprocedures. De makelaar of notaris kan een waarschuwing, berisping, een geldboete of een voorwaardelijke of onvoorwaardelijke schorsing opgelegd krijgen. Wel kan er bij de civiele rechter een schadevergoeding gevorderd worden.

Woning vertoont gebreken

De verkoper heeft een mededelingsplicht wat betreft gebreken aan de woning. Indien later toch blijkt dat de woning gebreken vertoont kunt u een beroep doen op non-conformiteit. Als een beroep hierop slaagt, wordt de koopovereenkomst ontbonden. Ook is het soms mogelijk om de koopovereenkomst te vernietigen door een beroep op dwaling. Echter heeft u als koper ook een onderzoeksplicht.

Ontbindende voorwaarden

Ontbindende voorwaarden houden in dat de koopovereenkomst ontbonden mag worden als er aan bepaalde voorwaarden is voldaan. De meest bekende voorwaarde is de voorwaarde van financiering. Indien u de financiering van de woning niet rond krijgt, dient u tijdig deze ontbindende voorwaarde in te roepen.

Contractuele boete

Indien u de koopovereenkomst niet nakomt wordt er vaak aanspraak gemaakt op een boete. Meestal is er in een koopovereenkomst een boeteclausule opgenomen, de boete is bijna altijd 10% van de koopsom. Er staat daarom vaak in het koopcontract dat u een waarborgsom moet betalen of een bankgarantie moet afgeven. Indien u de ontbindende voorwaarden inroept krijgt u dit geld terug.

Advocaat bij problemen koop woning

Heeft u problemen bij of na de koop van een woning? Neem dan – uiteraard geheel vrijblijvend – contact op met Van der Zwan Advocaten.

U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@zwanadvocaten.nl. Ook kunt u uw gegevens achterlaten en dan nemen wij contact met u op!

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Voor wie?

De advocaten van Zwan Advocaten staan zowel particulieren als (internationale) bedrijven bij en zijn werkzaam in heel Nederland.

Contact

Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl