Kantonrechter

Zoekt u een advocaat voor het voeren van een procedure bij de Kantonrechter in Den Haag?

In Nederland heeft elke rechtbank een kantonrechter of kantongerecht. De afdeling die de kantonzaken binnen de rechtbank in behandeling neemt wordt aangeduid als ‘sector kanton’ of ‘kamer voor kantonzaken’. In het Arrondissement Den Haag zijn er bij de Rechtbank Den Haag 3 kamers voor kantonzaken: In Den Haag, in Gouda en in Leiden. Zie voor het werk- en rechtsgebied van de rechtbank Den Haag op www.rechtspraak.nl.

Wat doet een kantonrechter?

Een kantonrechter behandelt in Nederland verschillende soorten zaken, de zogenoemde kantonzaken. De kantonrechter behandelt zowel binnen het civiele recht als in het strafrecht specifieke zaken.

Zwan Advocaten staat u bij in verschillende procedures voor de kantonrechter zoals:

  • Civiele zaken tot een bedrag van € 25.000,-;
  • Arbeidszaken;
  • Huurzaken;
  • Consumentenkoopzaken;
  • Consumentenkredietzaken met een krediet tot € 40.000,-;
  • Bewind;
  • Curatele;
  • Mentorschap;
  • Het verwerpen of (beneficiair) aanvaarden van een erfenis.

Moet ik bij de kantonrechter vertegenwoordigd worden door een advocaat?

Bij de kantonrechter bent u niet verplicht om een advocaat in te schakelen bij het voeren van een kantonzaak. Bij ingewikkelde zaken doet u er echter goed aan om toch een advocaat in te schakelen. Kennis van het procesrecht en proceservaring kunnen voor een betere uitkomst van de procedure zorgen. Zwan Advocaten is gespecialiseerd in het procesrecht en kan u goed helpen bij het voeren van een procedure bij de kantonrechter.

Advocaat voor een procedure voor de kantonrechter in Den Haag nodig?

Heeft u nog vragen of wilt u worden bijgestaan door Zwan Advocaten? Neem dan contact op. Wij helpen u graag en zijn op het telefoonnummer 070-789 00 90 of via info@vanderzwanadvocaten.nl.

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl