Huurrecht

Bent u op zoek naar een huurrecht advocaat in Den Haag? 

Bent u verhuurder en wordt de huur niet op tijd betaald? Huurt u een winkel of kantoor en is de huur opgezegd en wilt u weten of u huurbescherming heeft? Of vindt u dat u te veel huur betaalt en wilt u een vordering tot huurvermindering instellen? Van der Zwan Advocaten helpt u. Voor een advocaat huurrecht bent u bij ons aan het goede adres. Mr. Richard van der Zwan is gespecialiseerd op het gebied van huurrecht en vastgoedrecht en heeft al 30 jaar ervaring.

Huurovereenkomst: welke soorten?

De afspraken die de verhuurder en de huurder maken in een huurovereenkomst zijn vaak van dwingend recht. Dat betekent dat daarvan  niet mag worden afgeweken.

De wet maakt een verdeling in drie soorten huurovereenkomst: huur van een woning, huur van een middenstandsbedrijfsruimte (zoals een winkel of horecapand) en huur van overige bedrijfsruimte (o.a. kantoorruimte). Bij iedere soort huur geldt een ander regime. Dat speelt met name bij de wijze waarop de huur moet worden beëindigd.

Huurrecht woonruimte: ontbinding door kantonrechter

Bij huur van woonruimte kunnen de volgende problemen zich voordoen:

Huur van (middenstands)bedrijfsruimte (zoals winkels of een horecapand)

De huurovereenkomst voor middenstand bedrijfsruimte (of detailhandel) wordt over het algemeen aangegaan voor een periode van 5 + 5 jaar. Dit is wettelijk zo vastgelegd. De reden daarvoor is om de ondernemer te beschermen zodat hij zijn investering kan terugverdienen in een redelijke termijn. Als de huurder zijn huurpenningen stipt betaalt kan hij (bijna) niet ontruimd worden. Na afloop van de eerste vijf jaar kan zowel de huurder als de verhuurder de huurovereenkomst beëindigen door tijdige opzegging.

Bij huur van middenstandsbedrijfsruimte geniet de huurder huurprijsbescherming. De verhuurder mag de huur niet zo maar verhogen. Voor een huurprijsverhoging heeft de wet een uitgebreide wettelijk procedure vastgelegd. Als partijen er samen niet uitkomen (dat geldt voor zowel een huurprijsverhoging als een huurprijsverlaging) dan zal uiteindelijk de kantonrechter de nieuwe huurprijs moeten vaststellen. De kantonrechter laat zich daarbij meestal voorlichten door een onafhankelijke deskundige.

Indeplaatsstelling

Een andere specifieke kwestie die speelt bij huur voor middenstandsbedrijfsruimte is het recht van indeplaatsstelling. Iedere huurder van detailhandelbedrijfsruimte heeft namelijk het recht van indeplaatsstelling. Dit houdt in dat de verhuurder in beginsel moet instemmen met overname van het lopende huurcontract door deze huurder, meestal de nieuwe eigenaar van de onderneming.

Huur van overige bedrijfsruimte (o.a. kantoorruimte)?

Bij kantoorruimte en andere bedrijfsruimte die niet onder het regime van middenstandsbedrijfsruimte valt, geldt een grote mate van contractvrijheid. De huurder heeft weinig wettelijke huurbescherming. Er geldt ook geen minimum termijn waarvoor de huur moet zijn aangegaan, noch termijnbescherming. Als de contractuele huurperiode is verstreken kan de huurovereenkomst op elk gewenst moment worden opgezegd door huurder of door de verhuurder. Als de verhuurder de huurovereenkomst opzegt en de huurder verplicht om het gehuurde te ontruimen, dan heeft de huurder daarbij wel de mogelijkheid om de kantonrechter te vragen om ontruimingsbescherming. De rechter maakt dan een afweging in belangen. Als de rechter vindt dat de belangen van de huurder door de ontruiming ernstiger worden getroffen dan die van de verhuurder bij voortzetting het gebruik van de bedrijfsruimte, dan kan de kantonrechter de ontruimingstermijn verlengen. Dit kan tot maximaal drie jaar.

Huurincasso

Uw huur niet wordt betaald. Van der Zwan Advocaten begrijpt – als gespecialiseerd kantoor op het gebied van huurrecht –  dat dit frustrerend is voor u als verhuurder. U heeft mogelijk het gevoel dat u de grip op uw huurder aan het verliezen bent en/of raakt u zo een deel van uw maandelijkse inkomsten kwijt. Het is daarom van belang om zo snel mogelijk de huur te kunnen incasseren.

Het gehele incassotraject omvat drie fasen:

Bij een huurachterstand van aanzienlijk formaat of bij een terugkerende huurachterstand is het vaak nodig om een stap te zetten naast de huurincasso. Een goede strategie is noodzakelijk om deze zelfde problemen in de toekomst te voorkomen. Uw financiële belangen staan namelijk op het spel! Bij het bepalen van de juiste strategie zijn uw eigen wensen leidend. Van der Zwan Advocaten zal u daarbij pro-actief begeleiden. Op deze manier weet u exact waar u aan toe bent en krijgt u weer grip op de situatie!

Advocaat huurrecht in Den Haag nodig?

Van der Zwan Advocaten is gespecialiseerd in huurrecht en vastgoedrecht, in het bijzonder op het gerechtelijke traject. Onze advocaten zijn specialisten en behalen voor u het maximale resultaat tegen een scherp tarief. Vele uitermate tevreden klanten gingen u voor!

Benieuwd wat wij voor u kunnen doen? Vul onderstaand contactformulier in of stuur een e-mail met een uitleg van uw geschil naar info@zwanadvocaten.nl .

Contactformulier

 

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl