Geschillen en verbintenissen

Als ondernemer zult u vaak (bewust of onbewust) verbintenissen aangaan. Een verbintenis is een rechtsbetrekking waarbij twee of meerdere partijen een verplichting jegens elkaar aangaan. Er bestaan twee soorten verbintenissen, namelijk de verbintenis uit overeenkomst en de verbintenis uit de wet.

Verbintenis uit overeenkomst

Wanneer u een nieuwe bureaustoel koopt, een huurcontract voor uw bedrijfspand aangaat of een arbeidscontract met uw werknemers sluit, is sprake van een verbintenis uit overeenkomst. U bent immers een overeenkomst (contract) aangegaan waaruit bepaalde (betaal)verplichtingen voortvloeien. Nu een ondernemer geregeld contracten met andere ondernemers, consumenten en werknemers sluit, is de kans dat er ooit een geschil ontstaat groot. Wanneer u (namens uw onderneming) bijvoorbeeld een product bij een ander bedrijf koopt, maar dit bedrijf de (koop)overeenkomst niet nakomt, kunnen tussen ondernemers onderling geschillen ontstaan. Ook kunt u als ondernemer een geschil krijgen met een consument, bijvoorbeeld wegens het leveren van een gebrekkig product waardoor de consument schade heeft geleden. Het overgrote deel van de geschillen – en de grootste ergernis van veel ondernemers – vloeien echter voort uit wanbetaling.

Verbintenissen uit de wet

Het kan natuurlijk ook zijn dat u ergens geen contract voor heeft gesloten, maar toch verplicht bent te betalen. Dit is onder meer het geval wanneer uw onderneming een onrechtmatige daad jegens een derde pleegt en deze derde hierdoor schade lijdt. U bent in dat geval verplicht de schade te vergoeden in de vorm van een schadevergoeding.

Geschil met de overheid?

Uiteraard kunt u als ondernemer ook een geschil hebben met de overheid. Hierbij kunt u denken aan vergunningen die niet verleend worden, een vergunning die wordt ingetrokken of aan te hoge gemeentelijke heffingen. Bij geschillen met de overheid is het belangrijk dat u de termijnen in de gaten houdt. U kunt niet onbeperkt bezwaar maken tegen een besluit van de overheid. Het is daarom raadzaam, mocht u een geschil met de overheid hebben, om een advocaat in de arm te nemen.

Neem direct contact met ons op!

Meer weten over geschillen en het verbintenissenrecht voor ondernemers? Hieronder treft u nog meer voorbeelden van soorten geschillen en verbintenissen aan waarmee wij u kunnen helpen:

Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op

 

Contact

Van der Zwan Advocaten
Adelheidstraat 76

2595 EE Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl