Advocaat Faillissementsrecht

Het is voor u als ondernemer uiteraard van belang dat het goed gaat met uw onderneming. Wanneer het echter slecht gaat en u als ondernemer uw (betaal)verplichtingen niet meer kunt nakomen, is een faillissement vrijwel altijd onvermijdelijk. Het is daarom goed te weten wat u moet doen bij een (dreigend) faillissement.

Wie kan voor uw onderneming een faillissement aanvragen?

Wanneer het slecht gaat met uw onderneming kunt u ervoor kiezen zelf uw faillissement aan te vragen. Daarnaast kunnen andere partijen uw faillissement aanvragen. De volgende vier partijen kunnen het faillissement van uw bedrijf aanvragen:

  • u kunt zelf (als schuldenaar) uw faillissement aanvragen (eventueel met behulp van een advocaat);
  • schuldeisers (degenen die nog geld van u krijgen) kunnen faillissement aanvragen. Hiervoor is vereist dat voldaan is aan het pluraliteitsvereiste. Een schuldeiser kan uw faillissement aanvragen indien er minimaal nog een andere schuldeiser is die een vordering op u heeft. Met andere woorden: wanneer u minimaal twee verschillende facturen van twee verschillende schuldeisers onbetaald heeft gelaten kan een van hen uw faillissement aanvragen;
  • het Openbaar Ministerie (OM);
  • de rechtbank op grond van de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen).

Wat gebeurt er als u zelf het faillissement heeft aangevraagd?

Wanneer u zelf uw faillissement heeft aangevraagd, dient u voor de rechter te verschijnen en zult u moeten aantonen dat u uw betaalverplichtingen niet meer kon nakomen. Dit bewijs licht u vervolgens voor de rechtbank (mondeling) toe. Wanneer de rechter van mening is dat u inderdaad uw betaalverplichting niet meer kan nakomen, stelt hij een curator aan. Deze curator beheert vanaf dat moment de failliete boedel en probeert de nog openstaande schulden zoveel mogelijk af te betalen. 

Wat gebeurt er als anderen uw faillissement hebben aangevraagd?

Wanneer anderen uw faillissement hebben aangevraagd, kunt u hiertegen (voor de rechtbank) verweer voeren. Wanneer de rechtbank de faillissementsaanvraag gegrond acht en u vervolgens failliet verklaart, heeft u acht dagen de tijd om hiertegen in beroep te gaan. Mocht u het beroep verliezen, dan wordt door de rechter alsnog een curator aangesteld.

Voordelen van het inschakelen van een advocaat bij het aanvragen van een faillissement

Zoals beschreven kunt u zelf een faillissement aanvragen. U bent hiervoor niet verplicht een advocaat in de arm te nemen. Toch is het raadzaam om voor het aanvragen van een faillissement een advocaat in te schakelen en wel om de volgende redenen. Een advocaat:

  • beoordeelt vooraf of het aanvragen van een faillissement de juiste oplossing is of dat een andere oplossing (zoals surseance) in uw situatie meer gepast is;
  • dient uw stukken correct en compleet in, waardoor een faillissementsaanvraag door de rechtbank sneller kan worden afgehandeld;
  • onderzoekt of u een risico loopt om bestuurlijk aansprakelijk gehouden te worden dan wel dat u een risico loopt om op een andere manier aansprakelijk te worden gehouden;
  • onderzoekt of u zich als bestuurder heeft gehouden aan verplichtingen die op een bestuurder rusten, zoals administratieve verplichtingen (bijvoorbeeld het deponeren van jaarstukken).

Juridische hulp nodig bij het aanvragen van een faillissement?

Wanneer u zelf uw onderneming failliet wil laten verklaren en u daarvoor een faillissementsaanvraag wilt indienen, wanneer iemand anders een faillissementsaanvraag voor uw onderneming heeft gedaan of wanneer u als schuldeiser een andere onderneming failliet wil laten verklaren, kunt u het best een advocaat in de arm nemen die gespecialiseerd is in het ondernemingsrecht. Zwan Advocaten is een advocatenkantoor met geruime kennis en ervaring inzake faillissementsaanvragen en staat u hierbij graag bij.

U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@zwanadvocaten.nl. Ook kunt u uw gegevens achterlaten en dan nemen wij contact met u op!

Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 24 uur contact met u op

Voor wie?

De advocaten van Zwan Advocaten staan zowel particulieren als (internationale) bedrijven bij en zijn werkzaam in heel Nederland.

Contact

Zwan Advocaten
Frederik Hendriklaan 59A

Postbus 17462

2502 CL Den Haag

T. 070 – 789 00 90
E. info@zwanadvocaten.nl