Verzekering

Bent u verwikkeld in een conflict met betrekking tot een verzekering en aansprakelijkheid? Profiteer van de zeer ruime ervaring en expertise van onze verzekeringsrecht en aansprakelijkheidsrecht advocaten. Onze verzekeringsspecialisten treden doortastend op voor verzekerden (zowel particulier als zakelijk).

Wordt uw schade niet door de verzekeraar uitgekeerd? Een verzekeringsrecht advocaat kan worden ingeschakeld als er een conflict dreigt te ontstaan tussen een verzekeraar en een verzekerde. In onze praktijk behandelen wij zaken waarin een verzekeraar geen dekking biedt voor bepaalde schades of indien er een geschil ontstaat omtrent de hoogte van een schade claim. Wij kunnen u – onder andere – bijstaan bij de volgende kwesties:

Ondernemers

Aangezien ons kantoor zich met name op ondernemers richt, beschikken wij over die expertise met betrekking tot verzekeringsrecht waarmee u als ondernemer geconfronteerd kan worden. Als ondernemer tracht u zich te verzekeren tegen zeer veel verschillende risico’s. Helaas staan de algemene voorwaarden van verzekeraars vol met bepalingen en uitzonderingen. Indien u schade lijdt, kan een verzekeraar zich vervolgens op het standpunt stellen dat het niet onder uw dekking valt. U kunt ons kantoor inschakelen om dit geschil te onderzoeken en om te weten wat uw juridische positie is.