Vastgoed

Bij de term ‘vastgoed’ denkt u misschien eerder aan makelaars en notarissen dan aan een advocaat. Toch speelt juist in deze markt de advocaat een belangrijke rol!

Het vastgoedrecht, of ook wel onroerend goedrecht genoemd, betreft namelijk niet alleen de aan- en verkoop van een huis of bedrijfspand, maar bijvoorbeeld ook kwesties die betrekking hebben op hypotheek, recht van overpad, vruchtgebruik of mandeligheid,

Koopovereenkomst woning

Waarschijnlijk één van de belangrijkste overeenkomsten die u in uw leven sluit. De koopovereenkomst van een woning.  De koop wordt schriftelijk vastgelegd in een koopovereenkomst. Bij woningen worden vaak NVM standaardcontracten gebruikt. Daarbij zijn al standaard voorwaarden vastgelegd, maar de koper en verkoper kunnen ook aanvullende voorwaarden opnemen. Ook aparte afspraken, bijvoorbeeld een kettingbeding of erfdienstbaarheid moten in de overeenkomst worden opgenomen. Bij de koop van een woning geldt verder een wettelijke beschermingstermijn de wettelijke bedenktijd van drie dagen waar nauwelijks van afgeweken kan worden.

Vernietiging en ontbinding van de koopovereenkomst

Bij de koop kunnen problemen ontstaan. Maar die problemen kunnen ook later pas “aan het licht” komen. Bijvoorbeeld omstandigheden die de verkoper niet heeft gemeld. En als de koper die wel had geweten hij de woning nooit had gekocht. De verkoper heeft dan zijn mededelingsverplichting geschonden. Op basis daarvan kan de koper de koop vernietigen wegens dwaling.

Maar de koper kan ook, nadat hij de woning heeft betrokken, gebreken ontdekken die hij niet kende bij het aangaan van de koopovereenkomst. Er is dan sprake van een verborgen gebrek. De vraag is dan wie daar aansprakelijk is voor die verborgen gebreken.

Bij het koopproces zijn verder (vaak) een verkopend makelaar en een aankopend makelaar en een notaris betrokken. Ook deze partijen kunnen fouten maken, waardoor de koper of verkoper schade lijdt. Zo kan de de makelaar verkeerde mededelingen hebben gedaan. Dit kan tot aansprakelijkheid van de makelaar leiden. Datzelfde geldt voor de aansprakelijkheid van een notaris. Bijvoorbeeld als hij verkeerde gegevens in zijn akte opneemt of zijn zorgplicht schendt. Criterium daarbij is of de notaris als een redelijk handelend en redelijk bekwaam vakgenoot heeft opgetreden.

Aanneming van werk, aannemer

Vaak ontstaan er bij het inschakelen van een aannemer problemen over de kwaliteit van het werk, de hoogte van de aanneemsom, de declaratie, het doorberekenen van meer- en minderwerk en de verdeling in verantwoordelijkheden tussen de hoofdaannemer en onderaannemers.

Bouwrecht

Bij het realiseren van een bouwwerk kunnen er veel strubbelingen voorkomen (schade aan uw nieuwbouwhuis). Deze problemen kunnen bestuursrechtelijk zijn, bijvoorbeeld wanneer een vergunning niet wordt verleend, maar ook civielrechtelijk. Zo kunnen er problemen ontstaan omtrent de toepasselijke voorwaarden of kan er achteraf schade ontstaan aan het bouwwerk. Zelfs na vele jaren kan er nog schade ontstaan aan een bouwwerk. In al deze gevallen is het de vraag wie aansprakelijk voor deze schade is.

Overige gebieden

Onze advocaten zijn verder werkzaam op de volgende gebieden:

  • Vereniging van Eigenaren (geschil VvE)
  • Appartementsrechten
  • Erfdienstbaarheden
  • Mandeligheid (gemeenschappelijke eigendom)
  • Recht van opstal

Juridische hulp nodig?

Heeft u een juridisch probleem en wilt u weten of wij u hiermee kunnen helpen? Neem dan – uiteraard geheel vrijblijvend – contact op voor een juridisch intakegesprek. U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@vanderzwanadvocaten.nl.