Strafrecht

Heeft u een strafbaar feit gepleegd?

Wanneer u te maken krijgt met het strafrecht dan komt er ontzettend veel op u af. Dat geldt te meer indien u vast komt te zitten. Van der Zwan Advocaten biedt deskundige rechtsbijstand zowel op betalende basis als op basis van ‘pro deo’. Uw belang staat tijdens de procedure altijd voorop. Zowel voor, tijdens als na de zitting verlenen wij bijstand zodat u continue wordt begeleid door een ervaren strafpleiter die strijdt voor het optimale resultaat in uw zaak.

Bent u slachtoffer geworden van een strafbaar feit?

Van der Zwan Advocaten staat niet alleen verdachten bij, maar staat ook mensen bij die slachtoffer zijn geworden van een strafbaar feit. U kunt hier bijvoorbeeld denken aan slachtoffers die letselschade hebben opgelopen vanwege een zware mishandeling. Van der Zwan Advocaten zet zich in om voor slachtoffers van geweldsmisdrijven een schadevergoeding te realiseren.

Bent u een ondernemer?

Ook als ondernemer kunt in aanraking komen met het strafrecht. Hierbij kan gedacht worden aan faillissementsfraude of bijvoorbeeld aan ongebruikelijke transacties. Als ondernemer kunt u tevens strafrechtelijk worden vervolgd voor valsheid in geschrifte of voor het feit dat u zich niet houdt aan de milieuwetgeving. Ook komen veel ondernemers in aanraking met de Wet Economische Delicten (WED) waarvoor zij juridische bijstand noodzakelijk achten.

 Juridische bijstand nodig?

Heeft u onlangs een strafbaar feit gepleegd of bent u slachtoffer geworden van een strafbaar feit en weet u niet wat u moet doen? Neem dan – uiteraard geheel vrijblijvend – contact op voor een gratis juridisch intakegesprek. U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@vanderzwanadvocaten.nl.