Letselschade

U kunt vrijblijvend een afspraak maken op ons kantoor om uw letselschade te bespreken. Ons kantoor staat u betrokken bij in een letselschadeprocedure, zodat het leed dat u heeft geleden zo goed mogelijk wordt gecompenseerd.

Wij zorgen ervoor dat u het maximale aan smartengeld zult ontvangen! 

Materiele en immateriële schade

Als u letselschade heeft opgelopen, heeft u vaak recht op een vergoeding indien een ander hiervoor aansprakelijk is. Deze schade kan zijn ontstaan door bijvoorbeeld een ongeval op uw werk, een verkeersongeval, een medische fout of tijdens het sporten. Letselschade is niet alleen lichamelijke schade, maar ook geestelijke. U kunt bijvoorbeeld geestelijke schade oplopen indien u veelvuldig op uw werk wordt gepest of door een te hoge werkbelasting. De (financiële) schade die u oploopt bij letsel kan snel oplopen. Zo kunt u bijvoorbeeld door uw letsel aan arbeidscapaciteit inboeten of studievertraging oplopen. Naast de daadwerkelijk geleden schade kunt u mogelijk ook in aanmerking komen voor immateriële schade (smartengeld).

Gevolgen van letselschade

De gevolgen van letselschades zijn altijd ernstig voor het slachtoffer, ongeacht hoe groot de schade (feitelijk gezien) ook mag zijn. Degene die aansprakelijk is voor uw letsel, kan zich in veel gevallen beroepen op een verzekeringsmaatschappij, zodat de schade voor hem of haar meevalt. Indien de verzekeringsmaatschappij aansprakelijkheid erkent, komen uw kosten van juridische bijstand veelal voor rekening van de verzekeringsmaatschappij. U hoeft dus niet bang te zijn voor hoge advocatenkosten.

De te vergoeden schade

Materiële schade is de schade die direct in geld is uit te drukken. Zoals eerder is vermeld kan dit bijvoorbeeld een verlies aan arbeidscapaciteit zijn. Uiteraard komen ook de medische kosten die u moet maken hierbij. Het begroten van immateriële schade is lastiger om in geld uit te drukken. Deze schade kan zijn ontstaan door de pijn en ongemak die u door het letsel heeft opgelopen. Maar hoe kun je abstracte begrippen als bijvoorbeeld verlies van levensvreugde vertalen in geldelijke bedragen? De hoogte van het smartengeld is daarom afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Hierin spelen onder andere de volgende elementen een rol:

  • het soort letsel en de ernst hiervan;
  • de duur van de letselschade;
  • duur en zwaarte van medische behandelingen;
  • de aanwezigheid van blijvende restbeperkingen;
  • de duur en mate van arbeidsongeschiktheid.

Wij staan alleen het slachtoffer bij

Ons kantoor staat met letselschade alleen de slachtoffers bij. Van der Zwan Advocaten kiest er bewust voor om de belangen van verzekeringsmaatschappijen niet te behartigen. Integriteit is hierbij van groot belang. Wij zetten ons hard in om voor elkaar te krijgen dat slachtoffers de financiële compensatie krijgen waar zij recht op hebben. Daarom staat ons kantoor enkel en alleen de benadeelde partij bij in letselschadezaken.

Lees meer nieuws en artikelen over letselschade.

 

←   Terug naar rechtsgebieden