Incasso- en Procesrecht

Procesrecht

Voor het voeren van een gerechtelijke procedure en het behalen van een optimaal resultaat, heeft u een specialist nodig. Mr. Richard van der Zwan heeft meer dan 25 jaar proceservaring en weet waar hij over praat.

‘Procesrecht’ is het spelregelboekje aan de hand waarvan een gerechtelijke procedure wordt gevoerd. Het  is de verzamelnaam voor alle regels die gelden voor procedures, bij kantonrechter, rechtbank of in hoger beroep bij het Gerechtshof en bij arbitrage. Het is belangrijk dat u in een procedure door een advocaat wordt bijgestaan die die regels heel goed kent. Rechtszaken worden dikwijls verloren omdat niet de juist procedure wordt gevolgd.

Zo weet een goede procesrecht advocaat u door het proces te leiden en vragen te beantwoorden zoals:

 • welk recht is toepasselijk?
 • welke rechter is bevoegd?
 • wat moet er gebeuren, welke handeling is vereist? Is er al een roldatum bekend, moet de advocaat zich al stellen of kan er beter worden gewacht?
 • welk procesreglement is van toepassing en welke kansen biedt dat?
 • moet/kan er een tegeneis, een eis in reconventie, worden ingesteld?
 • kan er een incidentele vordering worden ingesteld?
 • kan/dient er een voorlopige voorzieningen worden ingesteld?
 • hoe zit het met de bewijslast? En met de  bewijsmiddelen?
 • (is het raadzaam om een voorlopig)getuigenverhoor te verzoeken? Of een deskundigenbericht te vragen? Misschien wel een descente, een plaatsopneming?
 • hoe zit het met de substantiëringsplicht? En met de bewijsaandraagplicht?
 • is de uitspraak uitvoerbaar bij voorraad?
 • als er vonnis is gewezen, klopt dat? Of moet/kan er om een aanvulling of verbetering van het vonnis worden verzocht?
 • is het raadzaam om hoger beroep in te stellen?
 • en hoe zit het met de proceskosten? Kloppen die en is het liquidatietarief goed toegepast? Ook in geval er wordt geprocedeerd op basis van een toevoeging? .

Een procedure begint met een dagvaarding of een verzoekschrift. Daarnaast kan er sprake zijn van een arbitragebeding (bijvoorbeeld bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw). Van der Zwan Advocaten is gespecialiseerd in het voeren van gerechtelijke procedures (bodemprocedure, hoger beroep en kort geding) en arbitrageprocedures. Wij staan u graag bij om juridische geschillen te voorkomen. Maar als het niet anders kan en er is al een geschil ontstaan dat niet buiten rechte kan worden opgelost, dan bent u verzekerd van de beste juridische bijstand.

In onze procespraktijk staan wij klanten bij in procedures:

 • bij de Voorzieningenrechter in Kort geding
 • bij de sector Kanton, Kantonrechter
 • bij de sector Handel, Rechtbank
 • bij het Gerechtshof in Hoger beroep
  • bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw
 • bij het KiFiD – het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
 • tot het houden van voorlopig getuigenverhoor
 • tot het houden van een voorlopig deskundigenbericht
 • tot het leggen van bewijsbeslag
 • verlof tot het leggen van conservatoir beslag.
 • opheffen van gelegd conservatoir beslag

Incasso

Elke ondernemer heeft er mee te maken: een vordering die niet op tijd wordt betaald. Soms wordt er een excuus verzonnen om onder betaling uit te komen of wordt er geprobeerd om “af te dingen”.  Maar meestal volgt er helemaal geen reactie. Veel debiteuren vertonen immers ‘struisvogel gedrag’.

Wat dan te doen? Een hoge debiteurenpost belemmert u immers in uw liquiditeit en bedrijfsvoering. Maar het kost ook veel tijd. Van der Zwan Advocaten lost dit probleem voor u op.

Daarbij streven wij er naar dat uw relatie met de – niet betalende – klant zo veel mogelijk behouden blijft. Vriendelijk als het kan, keihard als het moet!

Om het doel te bereiken beschikt Van der Zwan Advocaten als gespecialiseerd incasso en procesrechtkantoor ( lid van de Verening van Incasso en Procesrecht Advocaten V.I.A.) over een aantal middelen. Wij nemen de vordering van u ter incasso over en behalen het optimale resultaat voor u.

Incassotraject

Mr. Richard van der Zwan heeft veel ervaring in de deurwaarderswereld, incassobranche en incasso advocatuur. Hij kan als geen ander op een snelle en scherpe manier in kaart brengen hoe u als ondernemer met deze betreffende debiteur dient om te gaan. Het incasso traject begint met het versturen van een sommatiebrief. Daarin worden naast de hoofdsom en de verschuldigde rente ook de buitengerechtelijke incassokosten (BIK) genoemd waar u recht op heeft.

Deze bedragen:

 • 15% van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2.500,-;
 • 10% van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2.500,-;
 • 5% van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 5.000,-;
 • 1% van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000,-;
 • 0,5% over het meerdere van de hoofdsom van de vordering;
 • een en ander met een minimum van € 40 en een maximum van € 6.775,-.

De buitengerechtelijke incassokosten worden zoveel mogelijk verhaald op de debiteur. Indien de vordering volledig wordt geïncasseerd, ontvangt u de volledige hoofdsom en kost de opdracht aan ons kantoor u niets. Indien niets wordt geïncasseerd worden alleen de dossier- en administratiekosten van € 90,- exclusief BTW in rekening gebracht, maar geen kosten van incasso (No cure No pay). Als de debiteur alleen de hoofdsom voldoet, dan zal Van der Zwan Advocaten de buitengerechtelijke incassokosten en de daarover verschuldigde btw alleen na uw toestemming op de debiteur kunnen verhalen. Als u daarvoor geen toestemming geeft, bijvoorbeeld om de relatie met uw klant verder in stand te houden, dan zal Van der Zwan Advocaten u een tarief in rekening brengen conform de staffel van het incassotarief met een minimum van € 100,- , exclusief btw.

 Conservatoir beslag leggen

 Als de debiteur in het incasso traject niet tot betaling overgaat dan volgt een volgende stap. Bij incasso gaat het namelijk om consequent handelen en doen wat je zegt. Het hoeft dan echter niet altijd gelijk tot een daadwerkelijke procedure te komen. Vaak is het opvoeren van de druk al voldoende. Van het laten leggen van

conservatoir beslag gaat vaak al een voldoende afschrikkende dreiging uit dat de debiteur alsnog tot betaling overgaat. Bijvoorbeeld conservatoir beslag op een woning. Dit voelt niet prettig en zeker als de debiteur van plan is zijn woning te verkopen dit een uitermate effectief pressiemiddel zijn. overigens moet er na het leggen van conservatoir beslag wel een procedure worden gestart. Dit kan ook een kort gedingprocedure zijn. Houd er wel rekening mee dat de debiteur ook een executie kort geding kan opstarten om opheffing van het beslag te vorderen aan de Voorzieningenrechter.

Faillissementsverzoek

Een ander efficiënt middel is de faillissementsaanvraag. Dit heeft vaak als resultaat dat alsnog op een snelle en relatief goedkope manier betaling wordt gerealiseerd of een betalingsregeling wordt afgesloten. Met name bij debiteuren die wel kunnen maar niet willen betalen is dit een goed middel. De debiteur zal namelijk koste wat het kost, willen voorkomen dat hij failliet wordt verklaard. Door een faillissement verliest de debiteur immers het gezag over zijn bedrijf.

Incasso kort geding

Als de vordering niet wordt betwist dan adviseren wij vaak om een incasso kort geding op te starten. Dit is een snelle en relatief goedkope procedure. Als de Voorzieningenrechter de vordering toewijst gebeurt dit meestal binnen één week nadat de zitting heeft plaatsgevonden. U beschikt dan over een vonnis. Met dat vonnis, ook wel titel genoemd, kunnen dan executiemaatregelen worden genomen. U kunt dan denken aan het leggen van executoriaal beslag op onroerend goed, auto’s, goederen etc.

Gerechtelijke Procedure

Als de vordering wel wordt betwist dan is eigenlijk geen sprake (meer) van een incasso. De zaak is dan een geschil uit overeenkomst. Biedt de debiteur voldoende verhaal, dan adviseren wij de gang naar de rechter. Hieronder wordt verder op de gerechtelijke procedure ingegaan.

Juridische hulp nodig?

Bent u voornemens om een gerechtelijke procedure te starten of worden uw rekeningen niet betaald? Neem dan – uiteraard geheel vrijblijvend – contact op voor een juridisch intakegesprek. U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@vanderzwanadvocaten.nl.