Vastgoed en huurrecht

Vastgoed

Bij de term ‘vastgoed’ denkt u misschien eerder aan makelaars en notarissen dan aan een advocaat. Toch speelt juist in deze markt de advocaat een belangrijke rol!

Advies bij een contractuele boete

Bij het niet afnemen van een woning na het sluiten van een koopovereenkomst is dikwijls een contractuele boete verschuldigd ter hoogte van 10% van de koopsom. Helaas maken wij in de praktijk vaak mee dat mensen hier tegenaan lopen omdat zij op het laatste moment geen hypotheek hebben kunnen krijgen voor de koop van een woning. Van der Zwan Advocaten kijkt graag met u mee of het handelen van de makelaar of hypotheekadviseur wellicht aanleiding geeft om de verschuldigde boete op hen te verhalen.

Verbouwingswerkzaamheden

Vaak zien wij geschillen over de kosten die aannemers in rekening brengen voor verbouwingswerkzaamheden. Hierbij kan het tijdig inschakelen van een van onze advocaten, die in ‘minnelijk overleg’ tot een oplossing probeert te komen, een hoop problemen schelen.

Bouwrecht

Bij het realiseren van een bouwwerk kunnen er veel strubbelingen voorkomen (schade aan uw nieuwbouwhuis). Deze problemen kunnen bestuursrechtelijk zijn, bijvoorbeeld wanneer een vergunning niet wordt verleend, maar ook civielrechtelijk. Zo kunnen er problemen ontstaan omtrent de toepasselijke voorwaarden of kan er achteraf schade ontstaan aan het bouwwerk. Ook kunnen er problemen ontstaan rondom meer- en minderwerk, verantwoordelijkheden tussen hoofd- en onderaannemers, bouwschade claims of problemen rondom de oplevering. Dit komt ook na vele jaren voor in het geval dat er later schade is ontstaan aan een bouwwerk. In al deze gevallen is het meestal de vraag wie aansprakelijk voor deze schade is.

Heeft u bijvoorbeeld een gebrekkige woning en is de verkoper/aannemer niet bereid deze (binnen redelijke termijn) te herstellen? Heeft u tijdig geklaagd? Neem dan – uiteraard geheel vrijblijvend – contact op voor een gratis juridisch intakegesprek. U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@vanderzwanadvocaten.nl.


Huurrecht

Van der Zwan Advocaten is gespecialiseerd in het voorkomen en oplossen van conflicten die betrekking hebben op de huur en verhuur van woonruimte. Zo stellen wij huurcontracten op of kunnen wij deze voor u beoordelen. Naast de afspraken in de huurovereenkomst, gelden er ook allerlei wettelijke regels. Laat u daarom adviseren door een ervaren advocaat.

Voor de huurder

Bij een huurder kunnen de volgende kwesties zich voordoen:

Hoewel u als huurder veelal door de wet wordt beschermd, kunt u in vervelende situaties terecht komen met uw verhuurder. De verhuurder kan bijvoorbeeld onverwachts de huurprijs verhogen of het contract beëindigen. Ook kan het onderhoud van de woonruimte reden tot discussie zijn. Wat zijn op dat moment uw rechten? In onze praktijk komen wij deze vraagstukken regelmatig tegen, waaronder vragen over (verhoging van) de huurprijs, het beëindigen van de huurovereenkomst, onderhoud en huurbescherming. Onze advocaten kunnen u dus optimaal bijstaan bij deze kwesties.

Voor de verhuurder

Als verhuurder kunt u tegen verscheidende problemen aanlopen, bijvoorbeeld:

Wij werken onder het motto “voorkomen is beter dan genezen”. Schakel bijvoorbeeld voordat u uw woonruimte gaat verhuren een advocaat in om de huurovereenkomst op te stellen of te beoordelen. Dit kan u in een later stadium veel geld en onaangename verassingen schelen. Loopt u nu tegen problemen op (of voorziet u dat u tegen problemen met  uw huurder gaat oplopen)? Neem dan – uiteraard geheel vrijblijvend – contact op voor een gratis juridisch intakegesprek. U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 070 – 789 00 90 of via info@vanderzwanadvocaten.nl.